• leader

  Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến

  Ủy viên Trung ương Đảng

  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

 • leader

  Đồng chí Trần Sỹ Thanh

  Ủy viên Trung ương Đảng

  Phó Bí thư Thành ủy

  Chủ tịch UBND TP Hà Nội

 • leader

  Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn

  Phó Bí thư Thành ủy,

  Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

 • leader

  Đồng chí Nguyễn Văn Phong

  Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.