Chính trị

Quận Hai Bà Trưng: Hơn 450 cán bộ, đảng viên học tập chuyên đề về học tập và làm theo Bác

Đình Hiệp 21/02/2024 - 16:16

Chiều 21-2, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị chuyên đề nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về “Nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên quận Hai Bà Trưng”.

hoc-1.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và quận Hai Bà Trưng tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có hơn 450 đại biểu gồm: Thường trực Quận ủy, HĐND, UBND quận; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận; Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Quận ủy; Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị quận; Bí thư, Phó Bí thư, đồng chí phụ trách tuyên giáo của đảng ủy 18 phường; Bí thư chi bộ dân cư 18 phường…

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề: “Nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên quận Hai Bà Trưng”. Sau đó, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị quận Nguyễn Duy Sơn đã triển khai Kế hoạch số 171-KH/QU ngày 26-1-2024 của Ban Thường vụ Quận ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 “Nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên quận Hai Bà Trưng”.

PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng cho biết, trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta - luôn chăm lo đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên là cơ sở, nền tảng để xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

hoc-2.jpg
PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề.

Đồng thời, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ luôn được xác định là một trong những điều kiện tiên quyết để thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trần Quyết Thắng cho biết, đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn toàn quận cần tiếp tục nghiên cứu chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên quận Hai Bà Trưng”.

Cụ thể, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên quận cần đẩy mạnh, tăng cường học tập, nâng cao nhận thức về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, đặc biệt chú trọng tới quan điểm của Người về vấn đề cán bộ, đảng viên phải nâng cao kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

hoc-4.jpg
Tham dự hội nghị học tập chuyên đề có hơn 450 đại biểu.

Theo kế hoạch, cần phải xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, nhiệm vụ của từng cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Việc xác định nội dung công việc phải theo phương châm 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”. Đồng thời, đảm bảo vai trò lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của Ban Thường vụ Thành ủy, cấp ủy các cấp. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp; đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cấp, ngành, địa phương trong thành phố.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Hai Bà Trưng: Hơn 450 cán bộ, đảng viên học tập chuyên đề về học tập và làm theo Bác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.