Nghị quyết và Cuộc sống

10 nội dung thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô

Hữu Hoài 02/04/2024 - 08:56

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có kế hoạch triển khai phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Nội dung thi đua gồm: Các phong trào thi đua yêu nước trong ban, ngành Tuyên giáo Thủ đô bằng hành động thiết thực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024 gắn với chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Đồng thời tập trung tuyên truyền về kết quả, thành tựu trên tất cả lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và kết quả công tác tuyên giáo; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt các kế hoạch thi đua chuyên đề do Ban Tuyên giáo Thành ủy phát động, đặc biệt thành tích nổi bật đạt được sau 16 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô.

Kế hoạch cũng nêu rõ, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia các phong trào thi đua do Trung ương và thành phố phát động; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 22-3-2023 của UBND thành phố về tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025.

Bên cạnh đó, tập trung nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, các gương người tốt - việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục đổi mới, tham gia tích cực cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt năm 2024; kịp thời phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thi đua triển khai, thực hiện tốt Luật Thi đua - Khen thưởng, Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua.

Về triển khai phong trào thi đua, gắn với 10 nội dung thi đua cụ thể được UBND thành phố phát động gồm: Phong trào thi đua thúc đẩy xây dựng đô thị văn minh, “Sáng - xanh - sạch - đẹp”; phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết tiệm, chống lãng phí” đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; thi đua thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; thẩm định và đề xuất công trình, dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, gắn biển khánh thành công trình chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; xuất bản sách Những bông hoa đẹp tập XXX; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình các cấp khen thưởng Huân chương cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội; tham mưu thành phố xét, tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”; thi đua đảm an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống.

Thông qua các phong trào thi đua nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống Anh hùng của Thủ đô ngàn năm văn hiến, nâng cao ý thức và trách nhiệm của đảng viên và cán bộ, công chức, người lao động trong Ban Tuyên giáo Thành ủy đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
10 nội dung thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.