Cải cách hành chính

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cần sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp

Tin, ảnh: Vũ Thủy 25/04/2024 - 13:56

Sáng 25-4, Đoàn giám sát số 1 của HĐND thành phố Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về “Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội”.

1(2).jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà chủ trì buổi giám sát.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Vân Anh cho biết, Sở đã làm tốt việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức thuộc Sở; khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra trước đó; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hai quy tắc ứng xử, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”...

Từ năm 2021 đến nay, Sở đã triển khai 5 cuộc kiểm tra công vụ đối với 42 lượt phòng, đơn vị. Trong quá trình kiểm tra đã phát hiện những thiếu sót, tồn tại để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, rút kinh nghiệm và hướng dẫn đơn vị được kiểm tra khắc phục...

Về công tác cải cách hành chính (CCHC), 100% văn bản của Sở gửi đến các cơ quan hành chính thành phố được thực hiện trên môi trường mạng (trừ văn bản mật). Từ năm 2022 đến nay, 100% cán bộ, công chức thuộc Sở thực hiện xử lý văn bản trên hệ thống quản lý chung của thành phố...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc chấp hành thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ hiện nay của một vài cán bộ, công chức thuộc Sở chưa tốt. Ngoài ra, một số đơn vị triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính còn hình thức và mang tính chất đối phó...

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận, Sở Văn hóa và Thể thao đã chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng, ban chuyên môn, xây dựng quy chế, quy trình của các đơn vị bảo đảm bộ máy hiệu quả. Vì thế, những năm gần đây, Sở có sự thay đổi lãnh đạo quản lý, thực hiện nhiệm vụ có nhiều cố gắng, công việc mạch lạc, rõ ràng hơn.

Sở cũng tích cực chủ động tham mưu cho UBND thành phố xây dựng các nghị quyết của HĐND thành phố, trong đó phối hợp rất chặt chẽ với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố ngay từ đầu, bảo đảm khớp nối thông tin. Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị công dân cũng được ngành thực hiện tốt.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đề nghị, Sở Văn hóa và Thể thao cần quan tâm đến công tác sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp trong mỗi công việc; cụ thể giải pháp trong thực hiện kỷ cương, hành chính, công vụ đến mỗi vị trí. Vì chỉ khi chỉ rõ vị trí mới biết cần chấn chỉnh khâu nào để nêu gương; đồng thời tăng cường công tác tự kiểm tra, tự giám sát, tránh sai sót. Trong kiểm tra kỷ luật, kỷ cương công vụ, Sở cần tăng số lượng kiểm tra chuyên đề, đột xuất và tái giám sát kiểm tra kết luận trước đó.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cũng đề nghị ngành Văn hóa và Thể thao Thủ đô tiếp tục thực hiện tốt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính với quan điểm kiểm soát tốt, tránh hiện trạng “một cửa nhưng nhiều ngách”; đồng thời tham mưu UBND thành phố sắp xếp tổ chức bộ máy và sử dụng biên chế, vừa tạo sự thống nhất trong hệ thống, vừa bảo đảm yếu tố đặc thù theo ngành, lĩnh vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cần sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.