Chính trị

Đề cao kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Hương Ly 11/02/2024 15:00

Phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ đã vượt qua những khó khăn, thử thách, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 21/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đạt những kết quả quan trọng, toàn diện, góp phần vào kết quả chung của Thủ đô.

tayho.hanoi.gov.vn-medias-1-35-2024-1-6-_8f5b75e1-b743-43d0-ad4a-57b942e6b512.jpg
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020-2025 đã cho thấy, đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng và Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến đạt phiếu tín nhiệm cao, 33/33 phiếu.

Những kết quả quan trọng, toàn diện

Bám sát chủ đề công tác năm của thành phố và sự chỉ đạo của Thành ủy, năm 2023, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn quận Tây Hồ đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện.

Công tác xây dựng Đảng được Quận ủy quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện. Nổi bật là việc xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng viên 4 tốt”; tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận giỏi; 100% đảng viên ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong sinh hoạt chi bộ; công tác tư tưởng - tuyên giáo được quan tâm thực hiện, góp phần định hướng tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, phẩm chất cho cán bộ, đảng viên.

Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, cán bộ có triển vọng, trong quy hoạch được rèn luyện kỹ năng thực tiễn từ cơ sở. Qua đó, góp phần xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có bản lĩnh chính trị đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của quận Tây Hồ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đúng nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng. Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên…

Đáng chú ý, quận Tây Hồ đã sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn quận, tập trung đánh giá kết quả đạt được, những mặt chưa làm được, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến năm 2025, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với việc tập trung cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, thành phố, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và đạt được kết quả quan trọng. Nổi bật là việc quận đã hoàn thành di dời các phương tiện thủy ở khu vực đầm Bảy ra khỏi hồ Tây; chủ động xin ý kiến sở, ban, ngành để hoàn thiện dự thảo quy định quản lý khai thác hồ Tây trình UBND thành phố. Quận cũng đã tổ chức thành công 32 chương trình nghệ thuật tại không gian văn hóa sáng tạo quận Tây Hồ - phố đi bộ Trịnh Công Sơn.

Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn có chiều hướng tăng, 13/13 chỉ tiêu đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc. Kinh tế - xã hội tiếp tục được duy trì và có chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Doanh thu thương mại, dịch vụ, du lịch tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2022. An sinh xã hội trên địa bàn quận được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước được đẩy mạnh, với việc quận Tây Hồ đứng thứ 4/30 quận, huyện, thị xã. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận được phát huy; qua đó động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

tayho.hanoi.gov.vn-medias-1-4-2023-9-19-_da866a55-b77a-43a0-8ab6-252db3f3522c.jpg
Công chức bộ phận “một cửa” quận Tây Hồ hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Hiện thực hóa mục tiêu xây dựng quận Tây Hồ thông minh

Theo Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng, năm 2024, quận Tây Hồ tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Cùng với việc giữ vững ổn định và bảo đảm cân đối thu chi; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; quận sẽ đẩy nhanh việc xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng đô thị và giải phóng mặt bằng; xây dựng và phát triển đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh gắn với việc thực hiện phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

Song hành với việc huy động mọi nguồn lực, xây dựng các giải pháp tổng thể về quy hoạch, quản lý, bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị của hồ Tây và vùng phụ cận theo định hướng phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, quận Tây Hồ sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, ưu tiên các dự án hạ tầng kỹ thuật gắn với phát triển dịch vụ du lịch, công nghiệp văn hóa trên địa bàn. Quận cũng tiếp tục phát triển sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để thực hiện có hiệu quả những mục tiêu quan trọng nêu trên, quận sẽ tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện 6 chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận; gắn với 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh việc đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; triển khai hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát; Quận ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy với phương châm “Thường xuyên gần dân, lắng nghe ý kiến phản ánh, tâm tư nguyện vọng của nhân dân”. Quận cũng sẽ chỉ đạo xử lý có hiệu quả những vấn đề bức xúc, không để phát sinh thành các “điểm nóng”...

Cùng với việc tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế theo các nội dung được gợi ý kiểm điểm sâu năm 2022, UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các phường tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng…

Đáng chú ý, quận sẽ tiếp tục quản lý có hiệu quả hồ Tây, xây dựng Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị của hồ Tây và vùng phụ cận” và đề tài khoa học công nghệ cấp thành phố “Nghiên cứu xây dựng giải pháp tổng thể để phát triển kinh tế du lịch Tây Hồ bền vững”.

Quận cũng đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính… xây dựng quận Tây Hồ thông minh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính nhà nước đối với người dân và tổ chức trong thực thi công vụ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đề cao kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.