Chính trị

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, phát huy tinh thần cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên

Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội 11/02/2024 - 06:45

Năm 2023 để lại dấu ấn đáng khích lệ với việc Đảng bộ Thủ đô nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng.

bd-t2.jpg

Một trong những điểm nhấn là ngày 7-8-2023, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Thẩm thấu và đưa Chỉ thị số 24-CT/TU thực sự đi vào cuộc sống chính là nền tảng quan trọng nhằm đề cao kỷ cương, kỷ luật, khơi lên khát vọng cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

DẤU ẤN TỪ SỰ ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO

Năm 2023 là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; các cấp ủy, chính quyền phải triển khai thực hiện khối lượng công việc rất lớn. Trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản đi kèm với nhiều khó khăn, thách thức, thậm chí chưa có tiền lệ, song với truyền thống đoàn kết, thống nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy đã vừa đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chủ động, sáng tạo, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong triển khai nhiệm vụ...

Kết quả, kinh tế Thủ đô đã dần phục hồi sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. GRDP đạt 6,27% (cao hơn mức bình quân chung cả nước); thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 410.000 tỷ đồng (đạt 114,8% dự toán, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2022)... An sinh xã hội được bảo đảm, công tác phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được chú trọng; quốc phòng - an ninh được giữ vững, hoạt động đối ngoại được mở rộng.

hn1.jpg

GRDP đạt 6,27% (cao hơn mức bình quân chung cả nước); thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 410.000 tỷ đồng (đạt 114,8% dự toán, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2022).

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, có nhiều đổi mới trên các mặt công tác. Một số nhiệm vụ có tính chiến lược, việc khó, tồn tại từ nhiều năm của thành phố đã được lựa chọn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, bước đầu đạt kết quả tích cực, như Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố; Đề án quản lý, sử dụng và khai thác nguồn lực từ tài sản công của thành phố; Đề án xử lý các dự án ngoài ngân sách nhà nước có sử dụng đất chậm triển khai nhiều năm trên địa bàn thành phố, đề xuất xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), hoàn thiện Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2065; Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp hoàn thiện, trình Quốc hội dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)...

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thủ đô cũng cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của không ít tập thể cấp ủy, địa phương, đơn vị; việc tham mưu, xử lý công việc của nhiều cá nhân cán bộ, công chức, viên chức đã bộc lộ những hạn chế, yếu kém, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cần được thẳng thắn nhìn nhận, phân tích, đánh giá nguyên nhân để có giải pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Đó là tình trạng kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ chưa nghiêm, cá biệt có nơi buông lỏng, né tránh, đùn đẩy công việc được giao; biểu hiện tâm lý “bàn lùi”, không làm thì không sai, sợ sai, sợ trách nhiệm; tham mưu không rõ quan điểm, “lòng vòng”; tìm cách “đẩy việc” lên cơ quan cấp trên hoặc sang bộ phận, cơ quan, đơn vị khác; “quyền anh, quyền tôi”, cơ chế “xin - cho”; có việc không nhất quán, thiếu chủ động trong tham mưu, nhất là những nội dung yêu cầu có sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị; để công việc chậm tiến độ, thậm chí trì trệ; có biểu hiện “co cụm”, không chấp hành của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức khi bị điều động, chuyển đổi vị trí công tác do không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao...

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, cùng với quyết tâm tạo chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động của cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, ngày 7-8-2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”.

Chín ngày sau khi ban hành Chỉ thị, ngày 16-8-2023, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy, kết nối với 649 điểm cầu với sự tham gia của 23.041 đại biểu. Đặc biệt, ngay sau hội nghị quán triệt, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 171-KH/TU để tổ chức thực hiện Chỉ thị trong toàn thành phố.

Chỉ thị số 24-CT/TU đã nêu 6 nhiệm vụ, trong đó xác định rõ các chế tài mạnh, như kiên quyết, kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năng lực yếu, chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên, vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc theo tinh thần Chỉ thị.

Đáng chú ý, Chỉ thị còn có phụ lục “Gợi ý về nhận diện một số biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố” theo 3 nhóm với tổng số 25 biểu hiện cụ thể. Đây là nét mới trong ban hành Chỉ thị, Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội, đáp ứng phương châm “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ đánh giá, dễ kiểm tra, giám sát”.

NÂNG CAO HƠN NỮA CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NHÂN DÂN

Ngày 17-5-2023, phát biểu kết luận Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thậm chí sợ trách nhiệm của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn là vấn đề rất đáng lo ngại, diễn biến phức tạp, không thể chủ quan, lơ là”.

Tiếp đó, vào ngày 19-6-2023, tại Hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp tục chỉ đạo: Phải đấu tranh loại bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thậm chí sợ trách nhiệm của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Việc Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU ngay sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cho thấy ý thức gương mẫu, đi đầu của Đảng bộ Thủ đô trong triển khai thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương. Đặc biệt, việc Thành ủy Hà Nội ban hành kèm theo Chỉ thị khung nhận diện 25 biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm của cán bộ thực thi nhiệm vụ với 12 biểu hiện cụ thể về vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc; 9 biểu hiện về né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ; 4 biểu hiện trong việc thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích những người dám đấu tranh; khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo trong hệ thống chính trị thành phố, đã tạo ra cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành, địa phương chủ động rà soát, đối chiếu, tự soi, tự sửa, kịp thời kiểm điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc.

Đáng chú ý, việc lần đầu tiên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành kèm theo Chỉ thị bản kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện đã khẳng định mục tiêu của Thành ủy bảo đảm đi liền với Chỉ thị số 24-CT/TU là sự phân công, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, các cấp, ngành để tổ chức thực hiện trong thực tiễn.

Nhờ sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đến nay, Chỉ thị số 24-CT/TU đã và đang tạo ra nhận thức mới; tạo chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc theo từng lĩnh vực, chuyên môn, phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, lĩnh vực nói riêng và nhiệm vụ chính trị của thành phố nói chung.

Sự thẩm thấu của Chỉ thị số 24-CT/TU còn được thể hiện rõ nét qua việc từng tổ chức cơ sở Đảng, từng địa phương, đơn vị trên toàn thành phố đã cùng họp bàn, đề xuất phương hướng và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả tại cơ sở. Từ đó, đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, khơi lên tinh thần tiên phong gương mẫu, khát vọng cống hiến xây dựng Thủ đô thân yêu của từng cán bộ, đảng viên.

Sức lan tỏa của Chỉ thị số 24-CT/TU không chỉ được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận. Tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng diễn ra vào cuối năm 2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã đặc biệt ghi nhận, biểu dương việc Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU với 25 biểu hiện cụ thể, giúp cán bộ, đảng viên tự nhận diện, để từ đó “tự soi, tự sửa” và hướng tới mục tiêu hoàn thành tốt hơn nữa những nhiệm vụ chính trị được giao.

Phải siết chặt được kỷ luật, kỷ cương, nâng cao được trách nhiệm của từng cán bộ, công chức; công việc phải chạy, phải tốt, dân phải được nhờ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Nói về mục tiêu quan trọng khi ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU, tại hội nghị quán triệt Chỉ thị, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã nhấn mạnh: “Phải siết chặt được kỷ luật, kỷ cương, nâng cao được trách nhiệm của từng cán bộ, công chức; công việc phải chạy, phải tốt, dân phải được nhờ”.

Để thực hiện được mục tiêu nói trên, Chỉ thị số 24-CT/TU đặt ra yêu cầu các cấp ủy Đảng, trực tiếp là Ban Thường vụ cấp ủy, đồng chí Bí thư cấp ủy có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Chỉ thị. Các cấp ủy Đảng, Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các cấp, các ngành phải lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung của Chỉ thị đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, Thành ủy Hà Nội đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, sâu sát cơ sở; lựa chọn trúng, đúng các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung đi sâu vào thực hiện những khâu mới, việc khó, những nhiệm vụ còn tồn tại, yếu kém nhằm phát huy và khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố...

Để Chỉ thị số 24-CT/TU thực sự đi vào cuộc sống, trở thành thước đo năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy, của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, các cấp, ngành của Thủ đô cần xác định rõ vị trí, tầm quan trọng; bàn bạc kỹ lưỡng, đầu tư tâm sức, trí tuệ, thể hiện rõ quyết tâm chính trị với tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục nâng cao nhận thức, đổi mới phương thức lãnh đạo, tiếp tục hoàn thiện tổ chức, bộ máy. Đặc biệt, cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; thực sự liêm chính, gương mẫu, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ khoa học - công nghệ... để đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao.

Căn cứ vào nội dung Chỉ thị số 24-CT/TU và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy Đảng cần thảo luận dân chủ, xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp để triển khai thực hiện Chỉ thị một cách bài bản, chặt chẽ, khoa học, hiệu quả. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Trước thềm xuân mới 2024, với những điểm sáng mà Đảng bộ Thủ đô đã thể hiện trong năm qua và nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, có thể tin tưởng, kỳ vọng rằng Đảng bộ thành phố sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện đúng chủ đề Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố: “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

untitled-3.jpg

Ảnh: Quang Thái.
Trình bày: Tuấn Điệp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, phát huy tinh thần cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.