Chính trị

Phú Xuyên tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm trong giải quyết công việc

Bạch Thanh 08/09/2023 - 18:06

Chiều 8-9, Huyện ủy Phú Xuyên tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”; hướng dẫn thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”, sử dụng 2 phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Hội nghị được triển khai trực tiếp tại điểm cầu Huyện ủy Phú Xuyên và 115 điểm cầu ở các xã, thị trấn, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Xuyên Nguyễn Văn Cương yêu cầu, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở quan tâm tới những gợi ý về nhận diện một số biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị huyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu tập trung tham luận làm rõ nhiều nội dung, giải pháp thực hiện Chỉ thị của Huyện ủy và thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy; triển khai mô hình "Chi bộ 4 tốt"; sử dụng phần mềm điện tử, công tác phòng, chống dịch hiệu quả.

chi-thi-24-px1(1).jpg
Hội nghị được triển khai trực tiếp tại điểm cầu Huyện ủy Phú Xuyên và 115 điểm cầu ở 27 xã, thị trấn, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh nhấn mạnh: Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội là nội dung rất quan trọng mà thành phố, huyện tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện thời gian tới. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm gắn với quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ, trong từng khâu của quy trình xử lý công việc; không đùn đẩy, né tránh, đẩy việc lên cấp trên, sang cơ quan khác.

Đặc biệt, huyện siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ; kiên quyết, kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năng lực yếu, chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên, vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc...

Đối với nội dung xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, các đảng bộ xây dựng kế hoạch, lựa chọn, đăng ký các chi bộ thực hiện đồng bộ; tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy đúng kế hoạch.

Các chi bộ trực thuộc Huyện ủy, Đảng ủy cơ sở cần bám sát nội dung, khung tiêu chí, biểu chấm điểm trong hướng dẫn để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng loại hình chi bộ và thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương, cơ quan, đơn vị... Ngoài ra, chi bộ cần thực hiện nghiêm túc việc ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” vào sinh hoạt chi bộ.

Đối với công tác phòng, chống dịch, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên yêu cầu huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, không để dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài, bảo đảm sức khỏe, an toàn tính mạng cho người dân. Đối với các khu vực có ổ dịch, cần tập trung khoanh vùng, xử lý, giải quyết triệt để; bảo đảm kinh phí kịp thời cho hoạt động phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Xuyên tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm trong giải quyết công việc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.