Chính trị

Quận Thanh Xuân lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường

Vũ Thủy 26/03/2024 - 20:35

Chiều 26-3, Quận ủy Thanh Xuân đã quán triệt, triển khai một số nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn quận Thanh Xuân giai đoạn 2023-2025. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai chủ trì hội nghị.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai chủ trì hội nghị.

Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) trên địa bàn quận Thanh Xuân giai đoạn 2023-2025 cho biết, theo kế hoạch, quận Thanh Xuân tổ chức thực hiện tốt nội dung lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp ĐVHC cấp phường giai đoạn 2023-2025, đảm bảo công khai, dân chủ và đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời đến cử tri về sự cần thiết của việc sắp xếp ĐVHC cấp phường giai đoạn 2023-2025 quận Thanh Xuân, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Tổ chức lấy ý kiến cử tri phù hợp với đặc điểm dân cư, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, dân chủ và đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, Quận ủy, UBND quận Thanh Xuân đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của quận, các phường liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến người dân trên địa bàn, đồng thời hướng dẫn 4 phường (Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Kim Giang, Hạ Đình) tuyên truyền các nội dung của Đề án.

“Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 25-10-2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII nhằm tinh gọn bộ máy, góp phần nâng cao đời sống, giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, dân tộc; tạo động lực cho các phường chủ động trong việc sắp xếp, bố trí cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương”, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng nhấn mạnh.

Như vậy, quận Thanh Xuân sẽ lấy ý kiến cử tri xong trước ngày 4-4-2024 về nội dung dự thảo Đề án sắp xếp ĐVHC cấp phường; nhập phường Thanh Xuân Nam vào phường Thanh Xuân Bắc; nhập phường Kim Giang vào phường Hạ Đình.

Đối tượng lấy ý kiến là cử tri ở đơn vị hành chính 4 phường: Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Bắc, Kim Giang, Hạ Đình, chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc sắp xếp ĐVHC. Hiện danh sách cử tri được niêm yết; UBND các phường ban hành quyết định thành lập tổ phát phiếu lấy ý kiến cử tri theo địa bàn tổ dân phố. Tổ phát phiếu lấy ý kiến có từ 3 đến 5 thành viên, đối với những tổ dân phố có số cử tri lớn có thể xem xét thành lập thêm tổ phát phiếu lấy ý kiến cử tri.

UBND các phường chỉ đạo tổ trưởng dân phố phối hợp với trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư xây dựng kế hoạch tổ chức phát phiếu lấy ý kiến đến từng hộ gia đình đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, công khai dân chủ và đúng với quy định của pháp luật.

Sau khi có kết quả lấy ý kiến cử tri về nội dung Đề án, nếu có hơn 50% số cử tri trên địa bàn tán thành thì UBND phường báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ phường, đồng thời hoàn thiện hồ sơ gửi kèm báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn gửi UBND quận (qua Phòng Nội vụ).

* Ngay sau hội nghị quán triệt triển khai một số nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn quận Thanh Xuân giai đoạn 2023-2025, Ban Chỉ đạo về sắp xếp ĐVHC quận Thanh Xuân cũng tổ chức hội nghị hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về sắp xếp các ĐVHC cấp phường theo quy định.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Ban Chỉ đạo giao Phòng Nội vụ quận là đơn vị thường trực giúp UBND quận theo dõi, hướng dẫn, tập huấn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch; tham mưu UBND quận thành lập tổ giúp việc lấy ý kiến cử tri; tham mưu UBND quận tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức UBND phường và các thành viên tổ phát phiếu lấy ý kiến cử tri tại 4 phường xong trước ngày 28-3-2024.

Dự kiến, sau khi hoàn thành các bước trên, HĐND quận Thanh Xuân sẽ có kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định các vấn đề trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Thanh Xuân lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.