Chính trị

Quận Thanh Xuân triển khai giải pháp khắc phục nội dung về cải cách hành chính

Vũ Thủy 20/03/2024 - 14:27

Sáng 20-3, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng đã chủ trì hội nghị của UBND quận về triển khai giải pháp thực hiện các nội dung liên quan đến cải cách hành chính.

Năm 2023, công tác cải cách hành chính của quận Thanh Xuân có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao trình độ quản lý, ý thức, trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

vo-dang-dung.jpg
Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng chủ trì hội nghị.

UBND quận đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; các phòng, ban, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực thực hiện; một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đã hoàn thành trước thời gian quy định; kỷ cương, kỷ luật hành chính tiếp tục được siết chặt.

Cải cách thể chế và cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được quận quan tâm chỉ đạo, thông qua việc tập trung rà soát, đơn giản thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện về môi trường pháp lý để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh trên địa bàn quận; nâng cao Chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính quận. Từ đó, chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận, 11 phường được nâng cao. Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện thường xuyên, tập trung vào những vấn đề bức xúc của nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp; chú trọng xử lý các vấn đề sau kiểm tra, tăng cường kiểm tra đột xuất không báo trước.

Dù đã cố gắng, song thực hiện nội dung về cải cách hành chính của quận vẫn còn một số tồn tại, cần khắc phục thời gian tới. Vì thế, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng yêu cầu các phòng chuyên môn, UBND các phường xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại trong thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2023; kiểm soát chặt chẽ việc triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2024; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính hàng quý của từng đơn vị.

Trong đó tập trung khắc phục các nội dung trọng tâm như: Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; cải thiện các chỉ số PAR-Index, PAPI, SIPAS; đánh giá hiệu quả thực hiện việc phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số... Cùng với đó, quận yêu cầu các đơn vị cần hoàn thành những nội dung, nhiệm vụ đang chậm tiến độ theo yêu cầu của thành phố đề ra; tiếp tục đề xuất những mô hình mới, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính, bảo đảm hiệu quả, đồng bộ, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cũng yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc quận, UBND các phường tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung về cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06... bằng nhiều hình thức thiết thực, phong phú tới hệ thống chính trị quận, phường và toàn thể nhân dân trên địa bàn biết, tham gia thực hiện. Chú trọng quán triệt 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và các nội dung có liên quan gắn với thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử của thành phố..., góp phần xây dựng quận Thanh Xuân phát triển toàn diện, bền vững, từng bước hiện đại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Thanh Xuân triển khai giải pháp khắc phục nội dung về cải cách hành chính

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.