Xã hội

Quận Thanh Xuân sẵn sàng sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường

Bảo Vy 22/03/2024 - 18:49

Thời điểm hiện tại, các đơn vị trên địa bàn quận Thanh Xuân đang gấp rút triển khai thực hiện các phần việc chuẩn bị cho việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023-2025.

Cử tri phường Kim Giang xem danh sách cử tri.

Nhằm tổ chức hợp lý các đơn vị hành chính (ĐVHC) thuộc quận đúng với tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, UBND thành phố phù hợp với thực tiễn, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, UBND quận căn cứ số liệu diện tích tự nhiên, quy mô dân số của từng ĐVHC các phường do cơ quan có thẩm quyền cung cấp theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15; tiêu chuẩn của ĐVHC các phường quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của ĐVHC, phân loại ĐVHC và Điều 3 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 nêu các trường hợp bắt buộc phải sắp xếp ĐVHC cũng như tình hình thực tế của địa phương để xây dựng dự thảo Phương án sắp xếp ĐVHC báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy.

Cụ thể, phương án sắp xếp ĐVHC cấp phường thuộc quận Thanh Xuân giai đoạn 2023-2025 gồm: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thanh Xuân Nam vào phường Thanh Xuân Bắc; tên gọi ĐVHC sau khi sắp xếp là phường Thanh Xuân Bắc; nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở phường Thanh Xuân Bắc cũ.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Kim Giang vào phường Hạ Đình; tên gọi ĐVHC sau khi sắp xếp phường Hạ Đình; nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC mới là trụ sở phường Kim Giang cũ.

Để hoàn thiện việc xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC, ngày 11-3-2024, UBND quận đã ban hành Công văn số 479/UBND-NV về việc thực hiện xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính thuộc quận giai đoạn 2023-2025.

Trong đó, UBND quận đã giao UBND 4 phường (Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Kim Giang, Hạ Đình) niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND phường và các điểm sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời, cũng niêm yết những tài liệu phục vụ lấy ý kiến cử tri bao gồm đề án sắp xếp ĐVHC; bản tóm tắt đề án, bao gồm các nội dung về phương án sắp xếp ĐVHC; danh mục các văn bản chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước tại trụ sở UBND phường, các địa điểm sinh hoạt cộng đồng và tuyên truyền phổ biến trên hệ thống loa truyền thanh, tại các cuộc họp tổ dân phố trong thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri.

Ban hành quyết định thành lập các tổ phát phiếu lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp ĐVHC (sau khi có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri, mỗi tổ có từ 3 đến 5 thành viên, mỗi tổ phát phiếu phụ trách một tổ dân phố). Chuẩn bị đủ tài liệu có liên quan phục vụ công tác lấy ý kiến cử tri.

UBND quận Thanh Xuân cũng yêu cầu các phường tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn phường về đề án sắp xếp ĐVHC xong trước ngày 2-4-2024. Sau khi lấy ý kiến cử tri (nếu có hơn 50% tổng số cử tri trên địa bàn tán thành) UBND phường gửi kết quả về phòng Nội vụ quận để gửi cho đơn vị tư vấn của thành phố hoàn thiện đề án; nếu số người tán thành chưa đạt quá 50% tổng số cử tri trong tổ dân phố hoặc trong toàn phường thì UBND phường tổ chức lấy ý kiến cử tri lại theo quy định.

Cùng với đó, UBND quận giao phòng Nội vụ quận tham mưu phương án và lộ trình bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức phường dôi dư sau sắp xếp ĐVHC, thực hiện tinh giản biên chế, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư bảo đảm đúng theo quy định và các nội dung khác có liên quan...

Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng, hoàn thiện hồ sơ Đề án sắp xếp ĐVHC theo quy định.

Để thực hiện theo quy định, HĐND quận Thanh Xuân vừa ban hành Kế hoạch số 33/KH-HĐND về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề của Thường trực HĐND quận về sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn quận.

Mục đích nhằm phát huy vai trò của HĐND quận trong việc tiếp nhận các kiến nghị và giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri. Thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân về công tác sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn quận.

Bên cạnh đó, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri liên quan đến công tác sắp xếp ĐVHC; góp phần thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri và tổ chức hợp lý các ĐVHC giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn quận.

Theo kế hoạch, HĐND quận tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trong khoảng thời gian từ ngày 2-4-2024 đến ngày 5-4-2024. HĐND quận yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn; bảo đảm nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Thanh Xuân sẵn sàng sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.