Chính trị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến: Đề cao kỷ cương, kỷ luật, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức

Hương Ly (lược ghi) 28/12/2023 13:02

Tham luận tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, sáng 28-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, năm 2024, Thành ủy Hà Nội sẽ đề cao tính kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm; tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm, lựa chọn những vấn đề mới, vấn đề khó, để tổ chức triển khai thực hiện nhằm tạo sự đột phá trong thực thi công vụ.

Thực hiện sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, năm 2023, Đảng bộ thành phố Hà Nội tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là sự phối hợp, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương để triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ và đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào kết quả chung của Đảng bộ Thủ đô trong năm 2023.

Thành ủy Hà Nội đã tập trung chỉ đạo cụ thể hóa, xây dựng các chương trình, kế hoạch, quy định, đề án về công tác tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra. Trong đó, đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp theo Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy.

btc-chu-tri-hn-.jpg
Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Kèm theo Chỉ thị, Thành ủy đã đưa ra khung nhận diện 25 biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm của cán bộ thực thi nhiệm vụ. Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 171 ngày 14-8-2023 để tổ chức thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, bảo đảm đi liền với Chỉ thị là phân công, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, các cấp, ngành để tổ chức thực hiện.

Đến nay, Chỉ thị đã và đang tạo ra nhận thức mới, chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc và được dư luận đánh giá cao.

btc-t2-pb-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, thời gian qua, Thành ủy Hà Nội luôn xác định công tác tổ chức xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; công tác nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Thành ủy đã tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng với phương châm “từ sớm, từ xa”, không chờ đến khi có kết quả xếp loại mới củng cố; chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng “chi bộ 4 tốt”, tập trung chỉ đạo các tổ chức Đảng và cán bộ được gợi ý kiểm điểm sâu năm 2022 khắc phục những tồn tại. Tính riêng năm 2023, đã tiến hành rà soát, sàng lọc bước đầu đưa 668 đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng đã thành lập 5 đoàn, tiến hành kiểm tra 10 đơn vị về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các Nghị quyết về công tác cán bộ; Ban Tổ chức Thành ủy đã trực tiếp kiểm tra 50/50 ban tổ chức cấp ủy trực thuộc Thành ủy toàn diện trên các khâu của công tác tổ chức xây dựng Đảng…

Song hành với việc lãnh đạo tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thời, chất lượng các nghị quyết, quy định của Trung ương, Thành ủy liên quan công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, Thành ủy Hà Nội cũng tiếp tục chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị thành phố theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo các Nghị quyết của Trung ương.

Thành ủy Hà Nội cũng đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, trong đó, tập trung vào nhóm đối tượng cán bộ quy hoạch nguồn cấp ủy, cán bộ trẻ, cán bộ chủ chốt ở cơ sở; đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài; chỉ đạo ngành Tổ chức xây dựng Đảng thực hiện tốt việc chuyển đổi số, cải cách hành chính trong Đảng; xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả 2 phần mềm: “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên” và “Sổ tay điện tử đảng viên”. Đến nay, Ban Tổ chức Thành ủy đã triển khai đồng bộ, toàn diện 6 phần mềm ứng dụng vào quản lý, điều hành, tác nghiệp các nghiệp vụ của ngành Tổ chức xây dựng Đảng toàn diện trên các lĩnh vực.

Những kết quả trên đã góp phần giúp thành phố hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó: GRDP năm 2023 đạt 6,27%, cao hơn 1,45 lần so với cả nước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 400.421 tỷ đồng, đạt 113,5% dự toán, tăng 20% so với năm 2022…, góp phần giúp công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Lựa chọn “vấn đề khó” để thực hiện, tạo bước đột phá trong thực thi công vị

Đúc rút một số bài học kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, năm 2024, Thành ủy Hà Nội sẽ chỉ đạo chủ động ban hành và triển khai sớm chương trình, kế hoạch công tác ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm; đồng thời, bám sát chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương để rà soát, không bỏ sót các nhiệm vụ, công việc. Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội sẽ đề cao tính kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Song hành với việc chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của ngành Tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố, hướng mạnh về cơ sở, tăng cường các giải pháp theo dõi, nắm bắt tình hình cơ sở, chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức… Thành ủy Hà Nội cũng chủ trương tăng cường công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương; quan tâm lựa chọn những vấn đề mới, khó, trọng tâm để tổ chức thực hiện, tạo sự đột phá trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng cho biết, sẽ đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Với những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, Thành ủy Hà Nội sẽ có sự chỉ đạo sát sao, phân công rõ nhiệm vụ và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giao ban, hướng dẫn thực hiện. Cùng với đó, thành phố cũng sẽ quan tâm thực hiện tốt các biện pháp nhằm sớm khắc phục hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra; thường xuyên rà soát, hoàn thiện quy chế, quy trình công tác.

Xác định năm 2024 là năm tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và chuẩn bị cho công tác chỉ đạo đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, trên cơ sở 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; 3 nhiệm vụ, giải pháp đột phá chiến lược về công tác xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 9 nhiệm vụ được nêu trong Báo cáo tổng kết năm 2023 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp thu và lãnh đạo tổ chức, thực hiện, trong đó sẽ tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến: Đề cao kỷ cương, kỷ luật, tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.