Ý kiến - Phản hồi

Mong sớm được giao đất dịch vụ để ổn định cuộc sống

Trung Nguyên 09/11/2023 - 07:12

Ông Đỗ Văn Nam, ở tổ dân phố số 1, phường Đồng Mai (quận Hà Đông) cho biết, năm 2007, gia đình ông bị thu hồi 1.359m2 đất nông nghiệp để thực hiện dự án ở địa phương. Thửa đất do ông Đỗ Văn Thu (bố đẻ ông Nam) đứng tên chủ hộ.

Sau đó, gia đình ông Nam đã được xét giao đất dịch vụ, theo diện hộ tách từ hộ gốc của ông Đỗ Văn Thu. Năm 2013, ông Nam đã gắp thăm được vị trí thửa đất. Tuy nhiên, từ tháng 5-2018 đến nay, quận Hà Đông dừng giao đất dịch vụ để rà soát, hoàn thiện các thủ tục theo chỉ đạo của UBND thành phố nên gia đình ông và những hộ khác thuộc diện được nhận đất dịch vụ ở phường Đồng Mai vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc chưa được giao đất dịch vụ tại thực địa.

Trước đó, từ năm 2004 đến 2016, quận Hà Đông triển khai thu hồi đất để thực hiện 95 dự án tại 13/17 phường và áp dụng chính sách hỗ trợ bằng hình thức giao đất dịch vụ (đất ở) đối với hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi theo quy định tại Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27-1-2006 và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ; Quyết định số 1098/2007/QĐ-UBND ngày 28-6-2007 và Quyết định số 371/2008/QĐ-UBND ngày 22-2-2008 của UBND tỉnh Hà Tây (cũ); Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29-9-2009 của UBND thành phố Hà Nội… Toàn quận có 16.196 hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi 13.526.897,05m2 đất nông nghiệp, được xét hỗ trợ bằng hình thức giao đất dịch vụ.

Từ năm 2010, quận Hà Đông đã triển khai thực hiện phương án giao đất dịch vụ; các phường xây dựng đề án giao đất dịch vụ (hoặc đất ở)... Trên cơ sở đó, quận hoàn thiện hồ sơ của các hộ gốc, hộ tách và thực hiện giao đất dịch vụ cho 11.089 hộ gốc và 7.750 hộ tách, tổng diện tích 709.811,06m2; số còn lại đề nghị được giao là 9.950 hộ gia đình, cá nhân, tương ứng 294.348,2m2.

Qua kết quả thống kê đối với 11 phường đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất chính thức hoặc chấp thuận mức giá khống chế, quận Hà Đông cấp 11.151 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dịch vụ cho các trường hợp được giao đất. Theo đó, hơn 7.600 trường hợp đã được cấp phép và xây dựng công trình nhà hoặc thế chấp vay vốn, chuyển nhượng, trong đó có nhiều trường hợp được cấp đất dịch vụ nhưng diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi dưới 30% hoặc hộ gốc được giao đất dịch vụ vượt 50m2.

Việc quận Hà Đông tách một hộ được giao đất thành nhiều trường hợp cá nhân được giao đất dịch vụ hoặc xét giao đất dịch vụ cho các hộ bị thu hồi đất nông nghiệp dưới 30% là chưa đúng quy định. Tuy nhiên, về thực tế, quỹ đất dịch vụ để giao cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận bảo đảm đầy đủ. Ngoài ra, những người dân có đất nông nghiệp bị thu hồi cũng đồng thuận với kết quả giao đất dịch vụ quận đã triển khai.

Do đó, để giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác giao đất dịch vụ cho người có đất nông nghiệp bị thu hồi, bảo đảm quyền lợi, phù hợp tình hình thực tế, ông Nam và nhiều hộ dân ở quận Hà Đông mong các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết vướng mắc và giao đất dịch vụ để họ ổn định cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mong sớm được giao đất dịch vụ để ổn định cuộc sống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.