Nông nghiệp

Luật Hợp tác xã 2023 sẽ giúp khu vực kinh tế tập thể phát triển

Sơn Tùng 12/10/2023 - 14:45

Ngày 12-10, Liên minh Hợp tác xã Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã 2023, dự báo tình hình kinh tế - xã hội tác động đến kinh tế tập thể trong thời gian tới.

htx.jpg
Hơn 300 cán bộ hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn thành phố dự phổ biến Luật Hợp tác xã 2023.

Luật Hợp tác xã 2023 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 20-6-2023 (thay thế Luật Hợp tác xã 2012), bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-7-2024. Luật có 12 chương và 115 điều.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các chuyên gia phổ biến những điểm mới của Luật Hợp tác xã năm 2023.

Theo đó, Luật mở rộng đối tượng tham gia hợp tác xã; trao quyền cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự quyết định mức cung ứng sản phẩm, dịch vụ ra bên ngoài sau khi đáp ứng nhu cầu của thành viên; hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành hợp tác xã; phát triển các loại hình tổ chức kinh tế tập thể từ thấp đến cao; củng cố, nâng cao vai trò của tổ chức đại diện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể…

htx-bao-ton-duoc-lieu-ss58.jpg
Thời gian tới, khu vực kinh tế tập thể tiếp tục được quan tâm, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực để phát triển.

Luật Hợp tác xã 2023 cũng thể chế hóa đầy đủ nhóm chính sách tạo động lực thúc đẩy các tổ chức kinh tế tập thể phát triển, gồm: Phát triển nguồn nhân lực, thông tin, tư vấn; đất đai; thuế, phí và lệ phí; tiếp cận vốn, bảo hiểm; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiếp cận và nghiên cứu thị trường; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trang thiết bị; hỗ trợ tư vấn tài chính và đánh giá rủi ro…

Bên cạnh diễn biến về kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, dự báo thời gian tới, nhiều chính sách hỗ trợ hợp tác xã đi vào cuộc sống sẽ tạo hành lang pháp lý cho khu vực kinh tế tập thể phát triển.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ vận động, hướng dẫn thành lập mới khoảng 100 tổ hợp tác; 100 hợp tác xã/năm, nâng tổng số hợp tác xã đến năm 2025 là 2.498 đơn vị; đến năm 2030 là gần 3.000 hợp tác xã. Trong đó, phấn đấu ít nhất 80% hợp tác xã hoạt động đạt loại tốt, khá, doanh thu bình quân 3,525 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động 5-7 triệu đồng/người/tháng…

Để đạt được các mục tiêu này, Liên minh Hợp tác xã và các sở, ngành tập trung đánh giá thực chất hiện trạng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã để phân loại và giải thể các hợp tác xã hoạt động không hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Luật Hợp tác xã 2023 sẽ giúp khu vực kinh tế tập thể phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.