Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoàn thiện dự thảo Nghị định về Quản lý khoáng sản các khu vực dự trữ quốc gia

Trung Nguyên| 17/02/2021 07:35

(HNM) - Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ được giao chủ trì, phối hợp, tổng hợp xây dựng dự thảo Nghị định về Quản lý khoáng sản các khu vực dự trữ quốc gia để phát triển các dự án đầu tư trên mặt, thực hiện theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 14-5-2020 của Chính phủ.

Trên cơ sở nghiên cứu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, địa phương liên quan, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, bổ sung và hoàn thành dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành.

Dự thảo Nghị định thể chế hóa 5 chính sách được Chính phủ chủ trương gồm: Xác lập cơ sở pháp lý để đầu tư các dự án phát triển trên mặt ở khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia phải phù hợp với quy định của pháp luật về khoáng sản, đầu tư, đất đai và pháp luật khác có liên quan; thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia phải đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng khoáng sản trong từng thời kỳ, phát huy hiệu quả tối đa các nguồn lực tài nguyên phát triển kinh tế - xã hội…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hoàn thiện dự thảo Nghị định về Quản lý khoáng sản các khu vực dự trữ quốc gia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.