Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Thực hiện thông tin, tuyên truyền kịp thời về cải cách hành chính nhà nước

Mai Hữu| 02/02/2023 15:12

(HNMO) - UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 1-2-2023 thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của thành phố Hà Nội.

Kế hoạch được ban hành nhằm tuyên truyền về các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động, kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của Chính phủ, thành phố và các cơ quan, đơn vị tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; gắn với chủ đề công tác năm 2023 của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công việc của cơ quan nhà nước; của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước; phát huy vai trò giám sát, phối hợp của các tổ chức đoàn thể; vận động các lực lượng quần chúng nhân dân đồng thuận, hợp tác, cùng tham gia thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của thành phố.

UBND thành phố yêu cầu các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung các nội dung đã làm được và các nội dung tồn tại, khiếm khuyết để rút kinh nghiệm.

Công tác thông tin, tuyên truyền cần được thực hiện kịp thời, gắn liền với các hoạt động, sự kiện. Phạm vi tuyên truyền bảo đảm các tiêu chí: tuyên truyền nội bộ và tuyên truyền cấp tỉnh.

Hình thức tuyên truyền cần được thực hiện đa dạng, phù hợp với mỗi nội dung tuyên truyền; bảo đảm tối thiểu các hình thức: tổ chức hội nghị, tập huấn chuyên đề, đăng tải thông tin trên website, tuyên truyền trên đài phát thanh và truyền hình, tổ chức các cuộc thi, tọa đàm, sân khấu hóa.

UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng một số chuyên đề về cải cách hành chính để thông tin, tuyên truyền trên các cơ quan báo chí, truyền thông.

Các sở cũng chịu trách nhiệm tuyên truyền các nội dung theo lĩnh vực được phân công trong 8 lĩnh vực của công tác cải cách hành chính và các nội dung tuyên truyền liên quan điều tra xã hội học, khảo sát xác định Chỉ số SIPAS, Chỉ số PAPI.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Thực hiện thông tin, tuyên truyền kịp thời về cải cách hành chính nhà nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.