Chính trị

Xem xét, cho ý kiến với dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)

Mai Hữu 13/04/2024 - 09:50

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) tại phiên họp thứ 32.

Theo Văn phòng Quốc hội, phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra với tổng thời gian làm việc là 4 ngày (từ chiều 15 đến sáng 22-4).

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 (trong đó có xem xét đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND).

Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên; dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Đối với công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến Chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội năm 2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bước đầu về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023”; xem xét kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11-1-2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3-2024.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét Tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023; Cho ý kiến về Tờ trình số 112/TTr-CP ngày 28-3-2024 của Chính phủ về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV và xem xét một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xem xét, cho ý kiến với dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.