Chính trị

Xây dựng lối sống thượng tôn pháp luật trong hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô

Đình Hiệp 29/05/2024 13:00

Sáng 29-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy chủ trì Hội nghị khảo sát, lấy ý kiến về các đề án của Trung ương do Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao chủ trì.

Tham dự hội nghị có: Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Duy Giảng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên...

anh-thai-6.jpg
Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Duy Giảng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Phát biểu tại hội nghị, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Duy Giảng cho biết, mục đích hội nghị là nhằm phục vụ việc triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng các đề án được giao theo Nghị quyết số 27-NQ/TƯ ngày 9-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ và văn bản của Văn phòng Trung ương Đảng, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao được giao chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương nghiên cứu, xây dựng 3 đề án.

Cụ thể gồm: Đề án nghiên cứu, hoàn thiện quy định pháp luật về khởi kiện vụ án dân sự trong trường hợp chủ thể các quyền dân sự là nhóm dễ bị tổn thương hoặc trường hợp liên quan đến lợi ích công nhưng không có người đứng ra khởi kiện. Đề án nghiên cứu, xây dựng cơ chế khởi kiện vụ án hành chính để đưa ra tòa án phán quyết đối với trường hợp các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích công cộng, lợi ích Nhà nước. Đề án nghiên cứu, xây dựng cơ chế kiểm soát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật và xem xét trách nhiệm trong trường hợp ban hành văn bản gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, thành phố Hà Nội là địa phương thứ 4 mà đoàn tiến hành khảo sát, ngoài các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Kiên Giang, Đà Nẵng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ, Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 19-1-2023 để triển khai tổ chức thực hiện. Trong đó nhấn mạnh đến 4 mục đích, yêu cầu; 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 7 nội dung phân công, nhiệm vụ.

anh-thai-1.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị của thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 27-NQ/TƯ, Chương trình hành động số 18-CTr/TU. Qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô, góp phần cùng cả nước tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Cụ thể, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành và tổ chức chính trị - xã hội thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục với các hình thức đa dạng, thiết thực. Tăng cường tổng kết, nghiên cứu thực tiễn để đóng góp xây dựng và hoàn thiện hệ thống lý luận về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Quán triệt sâu sắc việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của hệ thống chính trị; được tiến hành đồng bộ với thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt là phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường pháp chế, đề cao đạo đức xã hội và trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện dân chủ cực đoan, dân chủ hình thức. Đồng thời, xử lý nghiêm mọi hành vi lợi dụng dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Tiếp tục xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô; nghiên cứu đưa nội dung phù hợp về Hiến pháp và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại các nhà trường trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Trung ương.

Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố trong thực thi Hiến pháp, pháp luật. Cụ thể hóa theo thẩm quyền các cơ chế để các chủ thể thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp.

Cùng với đó là quan tâm việc tổ chức và hoạt động của chính quyền các cấp thành phố theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với vai trò, vị trí và yêu cầu phát triển, quản lý Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới. Thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính, các cơ quan có liên quan phối hợp thực hiện, gắn với việc xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Qua đó góp phần đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền các cấp thành phố; xây dựng nền hành chính Nhà nước phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Đối với 3 đề án khảo sát, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cơ quan, đơn vị của thành phố dự buổi khảo sát trên cơ sở nội dung báo cáo cần nghiên cứu, phát biểu ý kiến trao đổi, thảo luận, cung cấp thông tin từ thực tiễn, thực hiện việc khảo sát, đánh giá bảo đảm tính trung thực, khách quan.

Trong đó, tập trung vào một số nội dung khảo sát cũng như các nội dung lớn của Đề án cần xin ý kiến, như phạm vi nghiên cứu đề án, cơ chế khởi kiện, cơ chế kiểm soát, lộ trình thực hiện... Qua đó góp phần triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng các đề án mà ngành Kiểm sát nhân dân được giao theo Nghị quyết số 27-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương.

anh-thai-3.jpg
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất những kiến nghị gắn với thực tiễn tại Hà Nội liên quan đến nội dung các đề án. Trong đó, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức và Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TƯ cũng như cần đóng góp các ý kiến, kinh nghiệm thực tế của các đơn vị đối với 3 đề án lấy ý kiến tại hội nghị này.

Góp ý trực tiếp vào các nội dung cụ thể của từng đề án, các đồng chí Nguyễn Quang Đức, Phạm Quí Tiên nhấn mạnh việc ban hành các văn bản liên quan để triển khai thực hiện trên thực tế sao cho hiệu quả, qua đó góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

anh-thai-4.jpg
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Pham Quí Tiên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Kết thúc buổi khảo sát, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Duy Giảng cảm ơn các đại biểu đã có những ý kiến đóng góp khách quan, sâu sắc và hiệu quả cho việc triển khai xây dựng các đề án. Đây là căn cứ để Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao có những điều chỉnh, bổ sung nội dung các đề án một cách hợp lý, đầy đủ và bám sát thực tiễn, góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng lối sống thượng tôn pháp luật trong hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.