Nghị quyết và Cuộc sống

Thu hút nhân dân xây dựng hình ảnh Việt Nam hòa bình, hữu nghị

Thương Nguyệt 22/05/2024 - 18:46

Chiều 22-5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn về “Vai trò của đối ngoại và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông tin về bối cảnh tình hình mới, cũng như khái quát về công tác đối ngoại và đối ngoại nhân dân.

doaingoai.jpg
Hội nghị tập huấn cung cấp nhiều thông tin quan trọng về công tác đối ngoại và đối ngoại nhân dân. Ảnh: Quốc Việt

Trong tình hình mới, công tác đối ngoại đóng vai trò tạo lập, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác đối ngoại cần phát huy vai trò tiên phong mở rộng và đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu nhằm củng cố vững chắc mạng lưới quan hệ với các đối tác trên thế giới để có thể đạt được hiệu quả thiết thực.

Công tác đối ngoại cũng cần thúc đẩy đối thoại, tìm giải pháp thu hẹp bất đồng, giải quyết các tranh chấp dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và đóng góp quan trọng đối với nỗ lực nâng cao tiềm lực, năng lực tự chủ, cũng như sức cạnh tranh của nền kinh tế và sức mạnh quốc gia tổng hợp.

Về công tác đối ngoại nhân dân, cần thể hiện vai trò về xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị trong mắt bạn bè quốc tế, thu hút sự tham gia rộng rãi của nhiều tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống, tin cậy lẫn nhau; đẩy mạnh giao lưu và hợp tác nhân dân; giáo dục truyền thống cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ lợi ích, vị thế của quốc gia và dân tộc; ngăn chặn từ sớm, từ xa và kiên quyết đấu tranh với những thế lực thù địch. Đẩy mạnh vận động và tranh thủ những nguồn lực quốc tế nhằm phục vụ công cuộc phát triển đất nước. Chú trọng tăng cường kết nối và phối hợp với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ngoài ra, công tác đối ngoại nhân dân cần tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước đến bạn bè quốc tế. Cùng với đó là việc nâng cao hiểu biết, nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chính sách đối ngoại của đất nước, cũng như về tình hình trên thế giới và khu vực.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thu hút nhân dân xây dựng hình ảnh Việt Nam hòa bình, hữu nghị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.