Chính trị

Đổi mới hoạt động đối ngoại nhân dân để quảng bá hình ảnh Thủ đô ra thế giới

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái 17/08/2023 13:23

Sáng 17-8, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chủ trì buổi làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội về kết quả công tác từ sau Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 đến nay; phương hướng hoạt động thời gian tới. 

t2-quang-canh-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì buổi làm việc.

Thúc đẩy mối quan hệ giữa Thủ đô Hà Nội với các nước

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Trần Thị Phương cho biết, từ sau Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 đến nay, Liên hiệp và các Hội, tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân; duy trì quan hệ đối tác với các đại sứ quán, tổ chức quốc tế ở trong và ngoài nước. Qua đó, đóng góp vào sự phát triển của công tác đối ngoại chung của thành phố, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Hà Nội và bạn bè quốc tế, giới thiệu hình ảnh Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thành phố Vì hòa bình, Thủ đô Anh hùng, phát triển năng động và hội nhập quốc tế.

Ban Chấp hành Liên hiệp khóa VI đã chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết Đại hội VI đề ra, đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu thi đua. Cụ thể, các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống vẫn được duy trì tổ chức ngày càng quy mô, trang trọng, hiệu quả.

Các hoạt động kỷ niệm năm chẵn quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước được tổ chức trang trọng. Tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại của Trung ương, thành phố, góp phần tăng cường sự gắn kết cộng đồng và thúc đẩy mối quan hệ giữa Thủ đô Hà Nội với các nước. Chú trọng nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại phù hợp với tình hình mới; xuất bản Bản tin "Hữu nghị và Hợp tác" song ngữ Việt - Anh...

Hội cũng tiếp tục vận động triển khai các dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; phát động ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo quê hương" năm 2023... Các hoạt động lễ tân, đối ngoại của Liên hiệp bảo đảm nguyên tắc về ngoại giao…

t2-ngoc-ky-.jpg
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Nguyễn Ngọc Kỳ phát biểu tại buổi làm việc. 

Kiến nghị với thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đề nghị xác định địa vị pháp lý của tổ chức để tạo điều kiện thuận lợi khi triển khai các nhiệm vụ chính trị trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân…

Đối ngoại nhân dân - sứ mệnh thiêng liêng của Hà Nội

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, đặc biệt là triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, là thủ đô vì thế Hà Nội có trách nhiệm, sứ mệnh thiêng liêng trong triển khai các hoạt động đối ngoại, trong đó có đối ngoại nhân dân.

Biểu dương những kết quả mà Liên hiệp đã triển khai thực hiện thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng ghi nhận, đánh giá cao việc Liên hiệp đã luôn bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, sự lãnh đạo của Thành ủy về công tác đối ngoại để cụ thể hóa thành chương trình hành động và triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.

t2.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kết luận buổi làm việc.

“Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã thực sự trở thành cầu nối quan trọng, góp phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, mở rộng hợp tác trên nhiều mặt giữa Hà Nội và các thành phố lớn trên thế giới; góp phần thúc đẩy sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước; giúp bạn bè quốc tế có một cách nhìn toàn diện về đất nước, con người Việt Nam, về Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố Vì hòa bình”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá.

Ghi nhận, đánh giá cao việc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã chú trọng triển khai các hoạt động đối ngoại trên cả 3 lĩnh vực: Giới thiệu hình ảnh đất nước và Thủ đô; vận động, thuyết phục sự ủng hộ, giúp đỡ của các đối tác; đấu tranh với những quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc về đường lối, chính sách, pháp luật của đất nước và của Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng cho biết, Liên hiệp đóng vai trò nòng cốt, góp phần quảng bá và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, tăng cường hợp tác, giao lưu văn hóa giữa nhân dân Hà Nội với nhân dân các thủ đô, thành phố trên thế giới.

Nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng khẳng định, hợp tác vì mục tiêu hòa bình, phát triển vẫn là xu hướng chủ đạo giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Để làm tốt công tác đối ngoại nhân dân của thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Hà Nội; không ngừng nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, cụ thể hóa thành nội dung hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp. Cùng với đó, cần chủ động, tích cực phối hợp với các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các đơn vị thành viên của Liên hiệp nhằm đưa hoạt động đối ngoại nhân dân lên tầm cao mới.

Song hành với việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, góp phần giúp bạn bè quốc tế và nhân dân thế giới hiểu đúng, đầy đủ hơn về hình ảnh đất nước, Thủ đô Hà Nội và công cuộc đổi mới của nước ta, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cần chủ động nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội và các tổ chức thành viên vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Với những kiến nghị của Liên hiệp hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao các sở, ngành chức năng nghiên cứu, đề xuất và giải quyết theo thẩm quyền...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đổi mới hoạt động đối ngoại nhân dân để quảng bá hình ảnh Thủ đô ra thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.