Chính trị

Phê duyệt danh mục, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội

Hương Ly 10/04/2024 - 08:49

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến vừa ký ban hành Thông báo số 1639-TB/TU, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc phê duyệt danh mục, bản mô tả vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố năm 2024.

Trước đó, ngày 4-4-2024, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp, nghe Ban Tổ chức Thành ủy báo cáo về việc phê duyệt danh mục, bản mô tả vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố năm 2024. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe Ban Tổ chức Thành ủy trình bày tờ trình và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất kết luận: Phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế, hợp đồng lao động của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố năm 2024; phê duyệt khung bản mô tả vị trí việc làm khối Đảng, đoàn thể thành phố. Căn cứ nội dung được phê duyệt, giao Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu trình Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ký ban hành Báo cáo về vị trí việc làm theo yêu cầu tại Công văn số 6063-CV/BTCTƯ, ngày 19-12-2023 của Ban Tổ chức Trung ương để thực hiện chính sách tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Căn cứ các quyết định của Ban Tổ chức Trung ương về ban hành chính thức danh mục vị trí việc làm công chức và danh mục vị trí việc làm viên chức các đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương, địa phương và Công văn số 6350-CV/BTCTƯ, ngày 1-4-2024 của Ban Tổ chức Trung ương về tiếp tục thực hiện vị trí việc làm công chức, viên chức, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát lại danh mục vị trí việc làm theo quy định mới của Trung ương; tổng hợp, tham mưu trình Thường trực Thành ủy ban hành danh mục vị trí việc làm công chức, viên chức các địa phương, đơn vị khối Đảng, đoàn thể thành phố trước ngày 15-4-2024; ban hành thông báo kết quả thẩm định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các địa phương, đơn vị khối Đảng, đoàn thể thành phố năm 2024.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì hướng dẫn các địa phương, đơn vị khối Đảng, đoàn thể thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm bảo đảm thực hiện nghiêm quy định mới của Trung ương, tổng hợp trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, phê duyệt theo tiến độ yêu cầu của Trung ương. Cùng với đó, tham mưu rà soát, xây dựng phương án giao biên chế năm 2025 trên cơ sở đánh giá tổng thể, toàn diện về vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, đặc thù và khối lượng công việc của từng địa phương, đơn vị khối Đảng, đoàn thể thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phê duyệt danh mục, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.