Y tế

Lấy ý kiến về trường hợp được thanh toán BHYT khi mua thuốc bên ngoài do bệnh viện thiếu

Thu Trang 10/12/2023 - 18:51

Theo dự thảo đang được Bộ Y tế đưa ra để lấy ý kiến, người bệnh phải đi mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài khi bệnh viện thiếu sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán, thay vì phải bỏ tiền túi như hiện nay.

Chiều 10-12, theo tin từ Bộ Y tế, hiện Bộ đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư quy định thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo dự thảo này, Quỹ BHYT thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh có thẻ BHYT hoặc thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp khi đủ các điều kiện sau:

- Thuốc, vật tư y tế mà người bệnh được kê đơn thuộc phạm vi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

- Người bệnh được chẩn đoán, kê đơn và chỉ định thuốc, vật tư y tế nhưng tại thời điểm sử dụng hoạt chất thuốc, vật tư y tế không sẵn có tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Cụ thể là không sẵn có thuốc thành phẩm nào chứa hoạt chất mà người bệnh được chỉ định hoặc không sẵn có vật tư y tế phù hợp mà người bệnh được chỉ định sử dụng.

anh-minh-hoa-tin-thanh-toan-thuoc-bhyt.jpg
Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, dù có đủ các điều kiện trên nhưng không phải bệnh nhân mua thuốc tại nhà thuốc nào cũng được thanh toán.

Theo dự thảo nêu trên, có 2 địa chỉ để người bệnh/ thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp mua thuốc, vật tư y tế:

Một là, mua tại nhà thuốc bệnh viện của cơ sở khám chữa bệnh nơi người bệnh điều trị.

Hai là, mua tại đơn vị cung ứng thuốc, vật tư y tế đáp ứng các điều kiện sau:

- Đã trúng thầu với bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT.

- Thuốc, vật tư y tế đã được sử dụng và thanh toán cho người bệnh có thẻ BHYT tại cơ sở khám chữa bệnh nơi đơn vị cung ứng trúng thầu.

- Hợp đồng thầu cung ứng thuốc, vật tư y tế còn hiệu lực.

Để được thanh toán, người bệnh/ thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp cần xuất trình với cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) đơn thuốc, vật tư y tế được chỉ định bởi cán bộ y tế tại cơ sở khám chữa bệnh và hóa đơn mua thuốc, vật tư y tế hợp pháp, hợp lệ để làm căn cứ thanh toán.

Cơ quan BHXH nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp có trách nhiệm thanh toán trực tiếp chi phí thuốc, vật tư y tế cho người bệnh theo các trường hợp quy định. Chi phí cơ quan BHYT thanh toán trực tiếp cho người bệnh bằng với chi phí được ghi trên hóa đơn và theo mức hưởng trong phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT.

Bên cạnh đó, dự thảo thông tư nêu trên cũng đặt ra trách nhiệm của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và cơ sở khám chữa bệnh.

Trong đó, cơ sở khám chữa bệnh phải có trách nhiệm đấu thầu mua sắm theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời cho người bệnh. Nếu không có đủ thuốc cung ứng, cần chuyển người bệnh đến cơ sở có đủ điều kiện cung cấp thuốc, vật tư.

Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh không có sẵn thuốc, vật tư y tế để điều trị cho người bệnh vì lý do khách quan (được nêu cụ thể trong dự thảo Thông tư) mà không thể chuyển được người bệnh đến cơ sở khác, thì cơ sở có trách nhiệm hướng dẫn người bệnh tại các cơ sở cung ứng nhằm bảo đảm chất lượng mua thuốc, vật tư y tế và thông báo với cơ quan BHXH về trường hợp người bệnh tự mua.

Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh không có đủ thuốc, vật tư y tế cung ứng cho người bệnh vì lý do chủ quan, cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm theo quy định của hợp đồng khám bệnh chữa bệnh BHYT và quy định pháp luật về đấu thầu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lấy ý kiến về trường hợp được thanh toán BHYT khi mua thuốc bên ngoài do bệnh viện thiếu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.