Nghị quyết và Cuộc sống

Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội: Kiên trì vận động, phát triển nhiều tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Hương Ly 17/06/2024 07:37

Mới 6 tháng, Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước của năm 2024.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Lê Quang Long cho biết, toàn Đảng bộ phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành sớm nhiệm vụ phát triển tổ chức Đảng và đảng viên của cả nhiệm kỳ.

xay-dung-dang.jpg
Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Lê Quang Long trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.

- Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội vừa thành lập tổ chức cơ sở Đảng thứ 100, đạt 100% chỉ tiêu Thành ủy giao trong năm 2024. Đồng chí có thể chia sẻ về những kết quả này?

- Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội hiện có 100 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 10 đảng bộ cơ sở, 90 chi bộ cơ sở) với 1.461 đảng viên. Là Đảng bộ có tính đặc thù về loại hình với 98 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước (trong đó 52 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp FDI), chúng tôi luôn xác định công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy đã tuyên truyền vận động, thành lập mới 5 tổ chức Đảng (đạt 100% chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU cấp thành phố giao năm 2024).

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Đảng bộ có 100 tổ chức cơ sở Đảng/gần 700 doanh nghiệp; 1.461 đảng viên/khoảng 160.000 người lao động; hoạt động trên 9 khu công nghiệp. Con số này tuy còn khiêm tốn nhưng qua đó đã thể hiện phần nào sự cố gắng, nỗ lực của Đảng ủy trong 12 năm qua, kể từ khi Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27-2-2012 về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cùng với việc triển khai công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý nhà nước cũng đã được Đảng ủy, Ban Quản lý quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Tính đến tháng 6-2024, đã thành lập mới 3 khu công nghiệp (chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025 là thành lập mới từ 2 đến 5 khu công nghiệp).

Công tác cải cách tổ chức bộ máy được tập trung chỉ đạo gắn với việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Trong 6 tháng đầu năm, các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã thu hút đầu tư được 6 dự án mới, trong đó có 5 dự án FDI với số vốn đăng ký 96,2 triệu USD. Lũy kế đến nay, các khu công nghiệp Hà Nội đã thu hút được 726 dự án đang hoạt động với vốn đăng ký gần 9,1 tỷ USD quy đổi…

- Thực tế triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho thấy, công tác phát triển tổ chức Đảng luôn gặp khó khăn do đặc thù công việc tại các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài rất khắt khe về thời gian. Xin đồng chí chia sẻ những kinh nghiệm của Đảng ủy trong việc vượt khó thành công?

- Để tuyên truyền thành lập một tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân đã khó, việc thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn khó khăn gấp nhiều lần.

Xác định đây là một nhiệm vụ khó, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ và linh hoạt trong cách tuyên truyền, vận động, Đảng ủy đã thành lập 3 đoàn công tác tuyên truyền, vận động do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy làm trưởng đoàn, tập trung tuyên truyền vận động, làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp để chủ doanh nghiệp hiểu rằng, việc thành lập tổ chức Đảng tại công ty không ảnh hưởng đến sản xuất và sẽ làm cho doanh nghiệp tốt hơn, người lao động tốt lên.

Thực tiễn triển khai cho thấy, công tác tuyên truyền tới chủ doanh nghiệp cần thực hiện kiên trì, bền bỉ, có kế hoạch và lâu dài. Cùng với việc tiếp cận, tuyên truyền tới chủ doanh nghiệp, cần tiếp cận, tuyên truyền tới một số lãnh đạo bộ phận chủ chốt người Việt Nam tại công ty như: Giám đốc nhân sự, Trưởng phòng Hành chính, Chủ tịch công đoàn… để họ hiểu và ủng hộ, tác động thêm tới chủ doanh nghiệp. Đồng thời, cần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng hiện có, khẳng định vai trò của tổ chức Đảng đối với doanh nghiệp.

- Cùng với việc thành lập tổ chức cơ sở Đảng thứ 100, Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cũng rất nỗ lực triển khai công tác phát triển đảng viên mới. Xin đồng chí cho biết cách làm của Đảng bộ để đạt mục tiêu đề ra?

- Song song với việc tuyên truyền để thành lập mới tổ chức Đảng, công tác phát triển đảng viên cũng được Đảng ủy đặc biệt chú trọng triển khai. Ngay từ đầu năm, căn cứ tình hình thực tiễn của từng doanh nghiệp và chỉ tiêu Thành ủy giao, Đảng ủy đã giao chỉ tiêu kết nạp cho từng chi, đảng bộ; phân công trách nhiệm cụ thể cho các đoàn thể trong công tác phát triển đảng viên, nhất là chú trọng phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng.
Đảng ủy xác định, nguồn kết nạp Đảng tập trung vào 2 nhóm đối tượng là lãnh đạo các cấp trong doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ sở. Vì vậy, Đảng ủy đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho gần 200 quần chúng ưu tú là ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, ủy viên Ban Chấp hành Đoàn thanh niên và công nhân lao động… để tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Với những nỗ lực đã triển khai, 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy đã kết nạp được 79 đảng viên (đạt 56,4% chỉ tiêu Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU cấp thành phố giao). Đảng ủy đang hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ kết nạp của hơn 130 quần chúng ưu tú.

- Đảng ủy đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trước tháng 9-2024. Vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ hiện thực hóa mục tiêu này như thế nào, thưa đồng chí?

- Xác định năm 2024 là năm tăng tốc để về đích, hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, ngay sau khi sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo hướng rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả.
Ban Thường vụ Đảng ủy cũng chỉ đạo kiện toàn 3 đoàn công tác của Đảng ủy tập trung triển khai kế hoạch, xây dựng lịch và tổ chức tuyên truyền vận động phát triển tổ chức Đảng và đảng viên ở từng khu công nghiệp.

Tính đến thời điểm hiện tại, so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, Đảng bộ đã kết nạp 493 đảng viên, đạt 98,6%, thành lập 26 tổ chức Đảng, đạt 86,7%. Ban Thường vụ Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội quyết tâm chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra trước tháng 9-2024.

Sau 12 năm thực hiện, có thể khẳng định Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã đúng, trúng cả về lý luận và thực tiễn của Thủ đô nói chung, tại các khu công nghiệp nói riêng. Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, so với số doanh nghiệp trên địa bàn các khu công nghiệp của thành phố, số tổ chức Đảng còn khiêm tốn. Để đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU, thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất kiến nghị, Thành ủy Hà Nội quan tâm chỉ đạo, tiếp tục phát hành tài liệu tuyên truyền về Nghị quyết số 09-NQ/TU bằng các thứ tiếng để chủ doanh nghiệp là người nước ngoài có thể tiếp cận đầy đủ thông tin, nắm được chủ trương của Nghị quyết; đồng thời chỉ đạo điều chỉnh cơ chế chính sách hỗ trợ kinh phí để các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước hoạt động thuận lợi và hiệu quả hơn…

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội: Kiên trì vận động, phát triển nhiều tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.