Chính trị

Đảng bộ thành phố Hà Nội: Tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ

Đình Hiệp 19/05/2024 - 07:06

Trong 3 năm qua, các đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã triển khai hiệu quả Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 39-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhờ đó, việc học tập và làm theo Bác có chuyển biến tích cực, ngày càng thiết thực, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

3.jpg
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Ảnh: Quang Thái

Đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện

Những ngày qua, nhiều đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024) thể hiện tình cảm sâu sắc đối với Bác; đồng thời tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo Bác. Với phương châm không ngừng đổi mới, lần đầu tiên Hội thi sân khấu hóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Huyện ủy Mê Linh tổ chức sâu rộng với sự tham gia của 18/18 đảng ủy xã, thị trấn.

“Thông qua hội thi nhằm góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân, sống và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động hệ thống chính trị của huyện”, Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm chia sẻ.

Quận ủy Long Biên mới đây tổ chức hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên” gắn với thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 145 điểm cầu cơ sở với sự tham gia học tập của hơn 11.000 đảng viên.

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm, để việc học tập và làm theo Bác thực chất, hằng tháng trong sinh hoạt chi bộ, đồng chí bí thư cùng tập thể cấp ủy chi bộ thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và thông tin do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cung cấp để có nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân của đảng viên; của cán bộ, công chức chưa là đảng viên nhưng do chi bộ quản lý.

“Chúng tôi chú trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Thủ đô phồn vinh, hạnh phúc. Đây là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức”, đồng chí Ngô Mạnh Điềm nhấn mạnh.

Tại huyện Đông Anh, việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức bài bản, nghiêm túc với nhiều đổi mới về hình thức, thiết thực về nội dung. Đặc biệt là kết hợp sử dụng sân khấu kịch có hình tượng Hồ Chí Minh trong học tập chuyên đề được cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp thu hiệu quả.

Cùng với đó, việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa được thực hiện sáng tạo. Nội dung được các chi, đảng bộ cơ sở tuyên truyền, triển khai đến đảng viên, công chức, viên chức bằng hình thức trực tuyến qua Zalo nhóm, tập thể và kết hợp tự nghiên cứu. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các tập thể, cá nhân tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Cường cho biết, nội dung “làm theo” Bác được triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, trong đời sống thường ngày. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tiến hành rà soát, lựa chọn những vấn đề bức xúc, phức tạp, những vấn đề được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.

1(3).jpg
Lãnh đạo huyện Đông Anh trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 39-KH/TU của Thành ủy Hà Nội tại một số địa phương, đơn vị còn chưa thực sự hiệu quả. Trong đó, đáng chú ý là việc gắn kết giữa học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn có lúc, có nơi còn lúng túng. Một số địa phương, đơn vị chưa chú trọng đến công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Việc sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số đơn vị còn hình thức...

Năm 2024 là năm bứt phá, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm (2021-2025) và các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy, từ nay đến cuối năm 2024, các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị toàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Đặc biệt là làm thế nào để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Về vấn đề này, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Cường cho rằng, cần tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị gắn với các quy định nêu gương của các cấp. Trong đó, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. “Các cấp ủy thực hiện tốt các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững chế độ sinh hoạt Đảng. Đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Kết luận của Trung ương 4 khóa XIII và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ”, đồng chí Nguyễn Văn Cường cho biết.

Để tạo chuyển biến thực chất trong học tập và làm theo Bác thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong lưu ý, các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các địa phương, cơ quan, đơn vị đưa nội dung thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 39-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2024 vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị, của chi bộ và đảng viên trong chi bộ.

“Mỗi chi bộ và từng đảng viên lựa chọn một số nội dung của chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2024 của đơn vị mình để thực hiện hiệu quả. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên cuối năm 2024”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ thành phố Hà Nội: Tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.