Nghị quyết và Cuộc sống

Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII

Hương Ly 06/05/2024 - 18:29

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Nghị quyết nêu rõ, sau khi xem xét và thảo luận các báo cáo, tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết nghị, thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình do Ban Thường vụ Thành ủy trình tại Hội nghị lần thứ mười bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 11-QĐ/TƯ ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31-5-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo; Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TƯ ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

bch-bieu-quyet-.jpeg
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Chương trình hội nghị lần thứ mười bảy. Ảnh: Viết Thành

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến thảo luận của các đại biểu dự hội nghị và báo cáo tiếp thu, giải trình của Ban Thường vụ Thành ủy để hoàn chỉnh các báo cáo, chương trình hành động và kết luận trình Thường trực Thành ủy ký ban hành theo thẩm quyền.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng thống nhất Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố; giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo: Các ban đảng và Văn phòng Thành ủy, các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu, góp ý để tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố.

Ban Tuyên giáo Thành ủy nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để tiếp tục hoàn thiện phương án chủ đề, phương châm Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố, làm cơ sở cho việc lấy ý kiến, thảo luận theo kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Về công tác cán bộ, hội nghị thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (có biên bản kiểm phiếu riêng); .giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo việc hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền chuẩn y theo quy định.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về mọi mặt để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.