Văn hóa

Đan Phượng thêm 2 di tích lịch sử được xếp hạng cấp thành phố

Thúy Nga 25/04/2024 - 06:15

UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

hanoimoi.com.vn-uploads-tuandiep-2019-1-6-_di-tich-1-.jpg
Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất) - Di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Bá Hoạt

Theo đó, xếp hạng di tích cấp thành phố đối với Di tích lịch sử đình Hoa Chử và Di tích lịch sử chùa Hoa Chử, tại xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng.

Khu vực bảo vệ 2 di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích.

Sau khi di tích được xếp hạng, UBND huyện Đan Phượng chịu trách nhiệm công khai khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích; tổ chức lập hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới trên thực địa theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

UBND xã Thượng Mỗ ban hành quyết định thành lập Ban quản lý di tích; tổ chức quản lý mặt bằng và không gian di tích, toàn bộ hiện vật thuộc di tích, hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích, sử dụng nguồn thu của di tích theo quy định tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 17-11-2016 và Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 29-12-2021 của UBND thành phố Hà Nội.

UBND thành phố nghiêm cấm mọi hoạt động có liên quan tới việc xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã được xếp hạng và khoanh vùng các khu vực bảo vệ. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất, xây dựng tại di tích phải được phép của UBND thành phố Hà Nội.

Sở Văn hóa và Thể thao; UBND huyện Đan Phượng và UBND xã Thượng Mỗ trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đan Phượng thêm 2 di tích lịch sử được xếp hạng cấp thành phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.