Giáo dục

Yêu cầu chấn chỉnh hành vi thiếu chuẩn mực trong trường học

Thống Nhất 01/11/2023 - 09:01

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 3659/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã về việc tăng cường thực hiện văn hóa, chấn chỉnh một số hành vi thiếu chuẩn mực trong trường học.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý, đánh giá, rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp. Các đơn vị, địa phương bảo đảm trong nhà trường, trong cơ quan quản lý giáo dục không có nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn nghiệp vụ; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp thực sự gương mẫu, là tấm gương cho học sinh noi theo.

UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của thành phố; chú trọng phát hiện các tấm gương sáng, điển hình về đạo đức nhà giáo, định kỳ tổ chức tổng kết để tôn vinh các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn ngành. Các đơn vị, địa phương nghiêm túc phòng, chống bạo lực học đường, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và kỹ năng biết tự ứng phó, xử lý tình huống cho học sinh khi gặp các tình huống có liên quan đến bạo lực học đường.

giao-duc-pl.jpg
Cán bộ, giáo viên, học sinh ký kết chấp hành các quy định của pháp luật.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến giáo dục pháp luật, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo; thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học cho học sinh năm học 2023-2024 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”; chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030”; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường...

Các đơn vị, địa phương tăng cường tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể, giáo dục truyền thống, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh trong nhà trường; thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho giáo viên, học sinh trong nhà trường; thực hiện tốt việc phối kết hợp giữa gia đình - nhà trường và xã hội. Bên cạnh đó, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về văn hóa học đường, về đạo đức nhà giáo; xử lý nghiêm khắc, kịp thời các vi phạm trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn và hạnh phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yêu cầu chấn chỉnh hành vi thiếu chuẩn mực trong trường học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.