Chính trị

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trưởng thành từ công nhân, công đoàn

Hà Phong 19/05/2024 - 12:27

Sáng 19-5, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị trưởng thành từ công nhân, công đoàn”.

z5454459618752_868f6466c5b61282067a26789ccb0055.jpg
Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: PV

Dự tọa đàm có nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Lê Hải Bình; các nhà khoa học, cán bộ công đoàn qua các thời kỳ.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận, làm sâu sắc 3 nhóm vấn đề chính: Cơ sở chính trị, pháp lý về xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị trưởng thành từ công nhân, Công đoàn; thực trạng xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị trưởng thành từ giai cấp công nhân, Công đoàn; định hướng, giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị trưởng thành từ công nhân, Công đoàn.

z5454459611025_bac1045fba90b8cd2dedccd1259245d4.jpg
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: PV

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, trong suốt chặng đường vẻ vang đồng hành cùng dân tộc, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam vinh dự, tự hào đã giáo dục, rèn luyện và đóng góp cho Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị nhiều đồng chí lãnh đạo ưu tú trưởng thành từ phong trào công nhân, công đoàn.

Đặc biệt, ở Trung ương, từ khi thành lập Đảng đến nay, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn là điểm xuất phát, môi trường hoạt động, phấn đấu, trưởng thành của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ở cấp địa phương, các ngành nhiều công nhân, cán bộ công đoàn được cấp ủy, chính quyền, nhân dân tin tưởng giao phó những nhiệm vụ quan trọng.

"Dù ở cương vị nào, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị các cấp trưởng thành từ công nhân, công đoàn cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, gắn bó với nhân dân, trung thành với lợi ích của Đảng, của dân tộc, của giai cấp… Sự tham gia và khẳng định về năng lực, phẩm chất của các đồng chí cán bộ trong hệ thống chính trị trưởng thành từ công nhân, công đoàn đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta'', đồng chí Nguyễn Đình Khang chia sẻ.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ trưởng thành từ công nhân, công đoàn luôn được Đảng quan tâm với nhiều chủ trương, định hướng đúng đắn, khoa học. Đặc biệt, Nghị quyết số 20-NQ/TƯ, ngày 20-1-2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đặt mục tiêu: “Tăng tỷ lệ đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân”. Nghị quyết số 02-NQ/TƯ, ngày 21-6-2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” đặt ra yêu cầu “Cơ cấu cấp ủy các cấp có tỷ lệ hợp lý người trưởng thành từ công nhân, công đoàn…”.

Tuy nhiên, Tổng Liên đoàn cũng thẳng thắn thừa nhận, ở khâu tổ chức thực hiện, nhiều nơi còn chưa quán triệt đầy đủ các chủ trương, quan điểm của Đảng. Tỷ lệ cán bộ công đoàn trưởng thành từ công nhân, người lao động trực tiếp, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị trưởng thành từ công nhân, công đoàn còn khiêm tốn; chưa có chính sách đặc thù để bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ trưởng thành từ công nhân, công đoàn cơ sở...

Để đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ hợp lý cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trưởng thành từ công nhân, công đoàn, PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, cần chú trọng những yêu cầu như: Đặt cơ cấu thành phần giai cấp công nhân trong tương quan với các giai tầng khác; phù hợp với từng địa phương, ngành, lĩnh vực khác nhau bởi số lượng công nhân khác nhau. Cùng với đó, đảm bảo sự thống nhất giữa số lượng và chất lượng; trong đó, cần coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng.

Ngoài ra, cần thực hiện tốt công tác giáo dục ý thức chính trị, lập trường giai cấp cho công nhân, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức quần chúng, nhất là trong việc xây dựng, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ trong các doanh nghiệp để trở thành lực lượng quan trọng thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao ý chí và tinh thần tự giác phấn đấu vào Đảng cũng như tham gia công tác lãnh đạo, quản lý của giai cấp công nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trưởng thành từ công nhân, công đoàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.