Chính trị

Tiếp thu chỉnh lý toàn bộ dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Tiến Thành 14/03/2024 09:16

Sáng 14-3, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp.

ongdung.jpg
Đại biểu Chính phủ và thành phố Hà Nội tham dự phiên họp.

Đại biểu thành phố Hà Nội tham dự phiên họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.

Nhiều nội dung đã được hoàn thiện

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, tại kỳ họp thứ sáu (tháng 10-2023), Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Về cơ bản, các đại biểu Quốc hội đều tán thành với sự cần thiết, mục đích, quan điểm sửa đổi Luật và nội dung cơ bản của dự thảo Luật, đồng thời, tham gia nhiều ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật.

hoangthanhtung.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng báo cáo tại phiên họp.

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 7 chương và 55 điều (giảm 4 điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội, trong đó, đã tiếp thu, chỉnh lý trong toàn bộ 55 điều, bỏ 6 điều, bổ sung mới 2 điều).

Về nguyên tắc áp dụng pháp luật, dự thảo Luật đã bổ sung 2 nội dung mới trong nguyên tắc áp dụng pháp luật theo hướng ưu tiên áp dụng Luật Thủ đô và áp dụng quy định thuận lợi hơn cho việc xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô.

Dự thảo Luật cũng chỉnh lý phân quyền cho HĐND thành phố Hà Nội quy định tiêu chí thành lập và quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND thành phố; xác định Thường trực HĐND thành phố hoạt động chuyên trách và có không quá 11 thành viên, số lượng thành viên cụ thể do HĐND thành phố quyết định; phân quyền trực tiếp cho Thường trực HĐND thành phố quyết định và báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất một số vấn đề cấp bách…

Quang cảnh phiên họp.
Quang cảnh phiên họp.

So với dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu, dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý theo hướng phân quyền mạnh hơn, xác định rõ phạm vi, trách nhiệm của chính quyền thành phố Hà Nội trong một số lĩnh vực. Cụ thể, giao HĐND thành phố quy định chi tiết trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật của thành phố; phân quyền cho UBND thành phố phê duyệt dự án xây dựng các công trình tại bãi sông, bãi nổi ở các tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố.

Phân quyền cho HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đường sắt đô thị, dự án đường sắt đô thị theo mô hình TOD; dự án sử dụng vốn đầu tư công, dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước kết hợp với nguồn vốn ngoài ngân sách, dự án đầu tư công liên tỉnh có mức vốn tối đa 20.000 tỷ đồng.

Bổ sung, làm rõ hơn một số chính sách huy động nguồn lực tài chính, ngân sách cho thành phố Hà Nội như ngân sách trung ương trích 30% của số tăng thu để thưởng cho ngân sách thành phố; bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố toàn bộ số tăng thu (sau khi trích thưởng) với điều kiện ngân sách trung ương không hụt thu; cho giữ lại toàn bộ phần ngân sách trung ương được hưởng theo tỷ lệ phân chia khoản thu tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố Hà Nội…

ubtvqh4.jpg
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tham dự phiên họp.

5 vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện

Một số vấn đề xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về quản lý biên chế, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng giao HĐND thành phố xác định số lượng biên chế cán bộ, công chức, số lượng viên chức căn cứ vào danh mục vị trí việc làm, quy mô dân số, thực trạng khối lượng công việc, đặc điểm an ninh, chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn và khả năng cân đối ngân sách của thành phố Hà Nội, bảo đảm tỷ lệ giữa tổng số biên chế so với tổng số dân không vượt mức tỷ lệ trung bình của cả nước để trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Về việc xác định cụ thể giới hạn được sử dụng không gian ngầm của người sử dụng đất, Ủy ban Pháp luật đưa ra 2 phương án, trong đó cơ bản đồng tình với phương án quy định ngay trong Luật người sử dụng đất được sử dụng lòng đất theo chiều thẳng đứng trong phạm vi ranh giới thửa đất tính từ mặt đất đến 15 mét vào lòng đất; ngoài giới hạn độ sâu này, người sử dụng đất vẫn được sử dụng nếu phù hợp quy hoạch nhưng phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải trả tiền theo quy định của Chính phủ. Việc xác định giới hạn độ sâu 15 mét là căn cứ vào phạm vi phân vùng chức năng được xác định tại Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm - thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép tiếp tục nghiên cứu, lấy ý kiến của các chuyên gia và tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia khác để hoàn thiện quy định này cho phù hợp.

ubtvqh6.jpg
Lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp.

Về thực hiện hợp đồng xây dựng - chuyển giao, dự thảo Luật tiếp tục quy định cho phép thành phố Hà Nội thực hiện hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) trong một số lĩnh vực và nhà đầu tư được thanh toán bằng vốn ngân sách nhà nước hoặc bằng quỹ đất như dự thảo Luật do Chính phủ trình. Hiện tại, Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan đang nghiên cứu, tham khảo ý kiến chuyên gia để chỉnh lý quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính khả thi, khắc phục tình trạng doanh nghiệp đã được giao đất nhưng không bảo đảm tiến độ bàn giao công trình, việc xác định giá đất đối ứng thấp gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Thường trực Ủy ban Pháp luật cũng thấy rằng, việc dự thảo Luật quy định Ban quản lý khu công nghệ cao có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất trong phạm vi khu công nghệ cao là cần thiết, phù hợp với năng lực quản lý của Ban với tư cách là cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố Hà Nội, bảo đảm thống nhất về quản lý nhà nước trên địa bàn, giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho việc phát huy, sử dụng có hiệu quả quỹ đất tại các khu công nghệ cao của thành phố Hà Nội mang lại giá trị và hiệu quả thiết thực.

“Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và cơ quan chủ trì soạn thảo, chính quyền thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu, làm việc với Bộ, cơ quan có liên quan của Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, bổ sung đánh giá tác động để các phương án tiếp thu, chỉnh lý có cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc, thuyết phục hơn, bảo đảm chất lượng, tính khả thi, đáp ứng các yêu cầu, định hướng nêu trong các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua”, ông Hoàng Thanh Tùng nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp thu chỉnh lý toàn bộ dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.