Chính trị

Quận Hoàn Kiếm quán triệt hai tác phẩm quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hương Ly 24/05/2024 18:01

Ngày 24-5, Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung hai tác phẩm: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 19 điểm cầu trong toàn quận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu nội dung hai tác phẩm quan trọng này.

hk-dai-bieu-.jpg
Các đại biểu đã nghe quán triệt nội dung hai tác phẩm quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hương Ly.

Trong đó, tác phẩm “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” đã khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tác phẩm gồm ba phần: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn và Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

hk-quang-canh-hoi-nghi.jpg
PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu nội dung hai tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hương Ly.

Tác phẩm: “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” gồm các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới. Qua đó, giúp các ban, bộ, ngành, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, chính quyền địa phương, các cơ quan làm công tác đối ngoại, ngoại giao, người Việt Nam ở trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng ta.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàn Kiếm quán triệt hai tác phẩm quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.