Nghị quyết và Cuộc sống

Quận Hai Bà Trưng kết nạp hơn 3.700 đảng viên từ năm 2011 đến nay

Đình Hiệp 05/02/2024 - 16:01

Chiều 5-2, quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020-2025) và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

dang-1.jpg
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020-2025) và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Báo cáo tóm tắt công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 cho thấy, trong nhiệm kỳ Đại hội XXVI, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng quận đặc biệt chú trọng, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt.

Cùng với đó, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn của Ban Thường vụ Quận ủy và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả của các cấp ủy, tổ chức Đảng; giải quyết kịp thời, có kết quả nhiều vấn đề mới, khó, phức tạp nảy sinh trong thực tiễn; kiên quyết khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Quận ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng quận đã tăng cường sự đoàn kết, thống nhất và có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng. Trong đó, đa số cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết phải tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

Báo cáo tóm tắt kết quả 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) cho thấy, từ năm 2011 đến nay, toàn quận đã kết nạp được hơn 3.700 đảng viên, hằng năm số đảng viên được kết nạp đều vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra. Tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên được tuân thủ nghiêm túc...

Trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ của đảng viên, nhất là của số đảng viên kết nạp trong nhiệm kỳ này được nâng lên. Số đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên theo đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm chiếm tỷ lệ cao. Tại thời điểm ngày 31-1-2024, toàn quận có 20.485 đảng viên; cơ cấu đảng viên chuyển biến theo hướng tích cực, tỷ lệ đảng viên trẻ, nữ ngày càng tăng.

dang-2.jpg
Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Nghiệp vụ công tác Đảng tiếp tục được thực hiện nền nếp, bảo đảm quy định: Tổ chức trao Huy hiệu Đảng các đợt trong năm; tiếp nhận giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng; đưa 226 đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; chỉ đạo kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư bảo đảm tiến độ, yêu cầu của Trung ương, Thành ủy .

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020-2025) và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng. Trong đó, đề nghị Trung ương, thành phố có quy định cụ thể hơn về công tác quản lý đảng viên đối với một số trường hợp đặc thù, như đảng viên đi công tác làm ăn xa, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước…

Đồng thời, đề nghị Trung ương, thành phố có hướng dẫn cụ thể và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ đảng viên một cách toàn diện và đồng bộ hơn trong thời gian tới; từ đó có thể giảm tải áp lực công việc cho cán bộ chuyên trách công tác Đảng ở cơ sở.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Hai Bà Trưng kết nạp hơn 3.700 đảng viên từ năm 2011 đến nay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.