Xã hội

Một cá nhân có thể được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” nhiều lần

Thúy Nga 29/05/2024 - 08:12

Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” có thể tặng nhiều lần cho một cá nhân có những việc làm tốt khác nhau. Việc làm tốt có phạm vi ảnh hưởng ở cấp nào thì xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp đó.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

dong-da.jpg
Các đại biểu "Người tốt, việc tốt" tham gia chương trình giao lưu. Ảnh: Nguyệt Ánh

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và tổ chức có liên quan; cá nhân là người Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Về nguyên tắc, danh hiệu “Người tốt, việc tốt” được các cấp xét tặng thường xuyên; bảo đảm công khai, công bằng, chính xác và kịp thời; bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới; kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.

Danh hiệu “Người tốt, việc tốt” có thể tặng nhiều lần cho một cá nhân có những việc làm tốt khác nhau. Việc làm tốt có phạm vi ảnh hưởng ở cấp nào thì xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp đó. Không áp dụng hình thức truy tặng.

Cá nhân thuộc địa phương, cơ quan, đơn vị nào trực tiếp quản lý hoặc cá nhân có việc làm tốt ở lĩnh vực nào, địa phương nào thì địa phương, cơ quan, đơn vị đó xét tặng hoặc đề nghị cấp trên xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Đối với một nội dung thành tích cá nhân chỉ được đề nghị khen thưởng ở một địa phương, cơ quan, đơn vị; địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ phạm vi ảnh hưởng của việc làm tốt để xét tặng hoặc đề nghị cấp trên xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Địa phương, cơ quan, đơn vị khi xét tặng hoặc đề nghị cấp trên xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho cá nhân có việc làm tốt ở lĩnh vực, địa phương mình nhưng cá nhân đó không phải là đối tượng thuộc phạm vi quản lý của mình thì phải thực hiện quy trình lấy ý kiến của các địa phương, cơ quan, đơn vị quản lý cá nhân đó.

Đối với cá nhân là người đứng đầu doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc tổ chức kinh tế khác thì doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế đó phải đảm bảo hoạt động đúng quy định của pháp luật.

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có những hành động đẹp, việc làm tốt, mang lại lợi ích cho người dân, cơ quan, đơn vị, cộng đồng và xã hội, có sức lan tỏa để mọi người học tập, làm theo.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 3-6-2024, thay thế Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 16-1-2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một cá nhân có thể được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” nhiều lần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.