Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Huyện Quốc Oai phát động cuộc thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hoàng Sơn 20/03/2024 - 19:49

Chiều 20-3, Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai tổ chức lễ phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư - năm 2024.

3qo.jpg
Lễ phát động cuộc thi.

Triển khai kế hoạch cuộc thi, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đào Đức Anh, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bài dự thi tập trung vào các nội dung: Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay; bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ; thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

2qo.jpg
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quốc Oai Đàm Công Lợi phát động cuộc thi.

Theo kế hoạch, Ban tổ chức cuộc thi yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên các tổ chức, cơ sở Đảng trực thuộc tham gia. Các cơ quan, đơn vị thẩm định, lựa chọn bài thi chất lượng, bảo đảm đúng nội dung, yêu cầu và gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Cơ quan Thường trực cuộc thi trước ngày 25-5-2024...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Quốc Oai Đàm Công Lợi khẳng định, việc tổ chức cuộc thi là việc làm cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, góp phần tích cực vào thành công chung của cuộc thi do Trung ương và thành phố phát động, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Đây cũng chính là một trong những mục tiêu lớn nhất đặt ra của Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Chỉ đạo số 35 huyện trong phát động và triển khai cuộc thi trên địa bàn huyện.

quocoai.jpg
Các đại biểu ấn nút phát động cuộc thi lần thứ 4-2024.

Để cuộc thi được triển khai đồng bộ, bài bản, thống nhất và đạt kết quả cao, tạo sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn toàn huyện, đồng chí Đàm Công Lợi đề nghị các cấp ủy Đảng, các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở bám sát kế hoạch, thể lệ cuộc thi. Đồng thời tổ chức triển khai cuộc thi sâu rộng với mục tiêu thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai, hưởng ứng cuộc thi bài bản, khoa học, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở địa phương, đơn vị và ngành mình, góp phần vào thành công chung của cuộc thi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Quốc Oai phát động cuộc thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.