Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội phát động cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đình Hiệp 19/03/2024 - 17:43

Chiều 19-3, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024.

1(3).jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị và lễ phát động cuộc thi.

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Thanh Sơn cho biết, cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên, người lao động đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thông qua cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ. Đặc biệt là hình thành nguồn tài liệu phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, “phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội và sự ủng hộ đông đảo của bạn bè quốc tế.

3(1).jpg
Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn đề nghị các cấp ủy Đảng triển khai sâu rộng kế hoạch cũng như thể lệ cuộc thi đến các cán bộ, đảng viên trong đơn vị của mình. Cụ thể, các đơn vị cần triển khai cuộc thi một cách hiệu quả, thiết thực, đặc biệt là phát huy vai trò của đội ngũ trí thức là các giảng viên, các đảng viên trẻ là sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trong toàn khối.

Ban tổ chức thu nhận, thẩm định các tác phẩm dự thi theo Thể lệ và lập danh sách, hồ sơ dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội trước ngày 15-5-2024. Ban Giám khảo Cuộc thi cấp Đảng ủy Khối sẽ lựa chọn 50 tác phẩm tham dự cuộc thi cấp thành phố. Các tổ chức cơ sở Đảng cần thành lập Ban Giám khảo để chấm và sơ loại tác phẩm dự thi, lựa chọn những tác phẩm đáp ứng yêu cầu về chủ đề, kết cấu và hình thức, chất lượng trước khi gửi lên Đảng ủy Khối.

2(1).jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt chuyên đề.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội phát động cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.