Kinh tế

Hà Nội thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thanh Hiền 21/11/2023 - 06:25

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 31-8-2023 của Thủ tướng Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

1-6-anhtuanlemanbigc-1.jpg
Các sở, ngành, UBND các cấp trên địa bàn Hà Nội triển khai hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo đó, thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thành phố phối hợp Bộ Công Thương (cơ quan chủ trì) trong việc xây dựng, biên soạn tài liệu phổ biến, tuyên truyền, tập huấn chuyên sâu các nội dung của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn chuyên sâu về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật này và các văn bản pháp luật có liên quan đối với cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan bảo đảm tính thống nhất giữa các quy định của luật chuyên ngành và các văn bản của HĐND, UBND với các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng… gửi Sở Công Thương trong tháng 12-2023, để tổng hợp trình UBND thành phố, báo cáo Bộ Công Thương theo quy định.

Về việc xây dựng và triển khai thực hiện các dự án, đề án, chương trình, hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…, thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố phối hợp với Bộ Công Thương, rà soát, tổng kết việc thực hiện Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 12-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo về quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025; tổ chức xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và triển khai thực hiện các dự án, đề án, chương trình, hoạt động cấp quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững hướng đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; khuyến khích, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm, công nghệ thân thiện môi trường, thực hành kinh doanh có trách nhiệm vì người tiêu dùng theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.