Văn hóa

Đảm bảo chi trả tiền Giải thưởng văn học, nghệ thuật nhanh chóng, kịp thời

An Nhi 28/09/2023 - 17:56

Chiều 28-9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có thông cáo báo chí về việc chi trả tiền Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính, thống nhất xử lý sớm nhất những vấn đề liên quan, đảm bảo công tác chi trả tiền Giải thưởng nhanh chóng, kịp thời.

Thông cáo nêu rõ, qua theo dõi báo chí và dư luận xã hội về việc sau bốn tháng diễn ra Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật, một số tác giả phản ánh chưa nhận được tiền thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật được thực hiện theo Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 133/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90.

Theo quy định, mức thưởng hiện nay của Giải thưởng Hồ Chí Minh là 270 lần lương cơ sở, của Giải thưởng Nhà nước là 170 lần.

trao-tang.jpg
Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Ngày 19-5-2023, Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đã được trang trọng tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Về việc chi trả tiền thưởng cho các tác giả được giải thưởng, ngay từ sớm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động triển khai các bước phối hợp theo đúng quy trình. Ngày 6-4-2023, Bộ đã có Công văn gửi Bộ Tài chính; ngày 22-6-2023, có Công văn gửi Chính phủ báo cáo, đề nghị bổ sung dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2023 để chi trả tiền thưởng cho các tác giả được tặng, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (đối với các hồ sơ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Hội đồng cấp Nhà nước).

Việc chi tiền thưởng cho các tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng các Giải thưởng còn lại do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi có hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật chịu trách nhiệm chi cho các tác giả, đồng tác giả.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, hồ sơ gửi kèm danh sách tác giả nhận thưởng thuộc các Hội Văn học nghệ thuật đặc thù như Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam không có cá nhân, tập thể thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Điều này chưa đảm bảo quy định của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về Luật Thi đua, khen thưởng.

Bộ Tài chính cũng nêu trong báo cáo Chính phủ: Các tập thể, cá nhân, thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định khen thưởng thì bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương đó có trách nhiệm chi thưởng từ ngân sách nhà nước của cấp mình và hạch toán chi thành mục riêng.

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung báo cáo danh sách tên cá nhân nhận thưởng kèm theo tên đơn vị, cơ quan tương ứng theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí theo quy định.

Ngày 26-9-2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được Công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, yêu cầu Bộ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính tại các văn bản trước đó về việc chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật; trên cơ sở đó hoàn thiện đề xuất gửi Bộ Tài chính, thời gian trước ngày 30-9-2023.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng yêu cầu Bộ Tài chính rà soát, xem xét và đề xuất việc bố trí kinh phí chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 5-10-2023.

Thực hiện chỉ đạo trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 4062/BVHTTDL-KHTC , kèm danh sách cá nhân được nhận tiền thưởng (theo tên đơn vị, cơ quan) và dự toán kinh phí bổ sung cho từng đơn vị, cơ quan tương ứng theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Sáng 28-9-2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trực tiếp báo cáo Thủ tướng về những nội dung này. Theo đó, Thủ tướng đã có chỉ đạo các thủ tục hành chính liên quan cần được khẩn trương rút gọn, sớm trình Chính phủ cấp tiền khen thưởng cho các tác giả, đồng tác giả được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước trong thời gian sớm nhất.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính, báo cáo cấp có thẩm quyền các nội dung liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo việc chi trả tiền thưởng nhanh nhất, kịp thời cho các tác giả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảm bảo chi trả tiền Giải thưởng văn học, nghệ thuật nhanh chóng, kịp thời

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.