Chính trị

Cụm thi đua số 16 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng

Hiền Thu 29/01/2024 - 19:59

Chiều 29-1, Cụm thi đua số 16 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

img_6126.jpg
Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Trần Thị Thu Hà và lãnh đạo các đơn vị
Cụm thi đua số 16 tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Viện Trưởng viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Lê Ngọc Anh (đại diện đơn vị Cụm phó Cụm thi đua số 16) cho biết, Cụm thi đua số 16 gồm 7 đơn vị (Báo Kinh tế & Đô thị; Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; Báo Hànộimới; Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội; Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội; Liên minh Hợp tác xã thành phố) đã thực hiện tốt các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Trong đó, các cơ quan: Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, tiếp tục truyền thông hiệu quả chủ đề năm 2023: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, đáp ứng yêu cầu thông tin của bạn đọc về các lĩnh vực trên địa bàn Thủ đô và đất nước, đồng thời là diễn đàn của nhân dân, góp phần tích cực và sự nghiệp xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Cùng với việc từng bước đổi mới nội dung, hình thức các ấn phẩm Báo Hànộimới, nhất là báo hằng ngày, Ban Biên tập Báo Hànộimới đều chỉ đạo có kế hoạch tuyên truyền cụ thể về loạt bài, tạo hiệu quả cao. Báo Kinh tế & Đô thị tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tuyên truyền...

img_6077(1).jpg
Quang cảnh hội nghị.

Đối với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã thành phố cũng đã tham mưu, triển khai hiệu quả các chương trình công tác của thành phố. Các đề tài, đề án, nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chuyên môn đã và đang được triển khai hiệu quả. Điển hình như: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội đã hoàn thiện 5 hồ sơ đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia năm 2023; Liên minh Hợp tác xã thành phố đã tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng về tổ chức quản lý, hoạt động của hợp tác xã tại 75 xã của 17 huyện, tổ chức 73 hội nghị tuyên truyền; Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội trong năm 2023 đã thực hiện 1.372 hợp đồng tư vấn xác định chỉ giới đường đỏ, trả lời số liệu hạ tầng kỹ thuật cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc tổ chức xây dựng, học tập những điển hình mới còn hạn chế; viên chức làm công tác thi đua của nhiều đơn vị còn kiêm nhiệm; công tác thi đua khen thưởng chưa thật sự đồng đều; thi đua chuyên đề, đột xuất chưa được thường xuyên...

img_6088(1).jpg
Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lại Bá Hà phát biểu tại hội nghị.

Sau khi đồng chí Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị - Đơn vị Cụm trưởng trình bày kết quả tổng hợp chấm điểm thi đua của các đơn vị năm 2023, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và bỏ phiếu bình bầu thi đua để trình lên thành phố.

Một số ý kiến đề xuất việc xét cờ thi đua, bằng khen nên bổ sung cho Cụm thi đua số 16 vì nhiều đơn vị trong cụm đã làm tốt nhiệm vụ công tác, gắn với các sự kiện trọng đại; việc chấm điểm thi đua nên tính toán đúng theo các tiêu chí, sao cho phù hợp, tương xứng với sự tham gia của các đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Trần Thị Thu Hà đã giải đáp, hướng dẫn về các quy định bình xét thi đua.

img_6106(1).jpg
Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Trần Thị Thu Hà
phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Thu Hà nhấn mạnh: Năm 2024, thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) . Các đơn vị thành viên Cụm thi đua số 16 nói riêng và các đơn vị trên địa bàn thành phố nói chung, bên cạnh việc tập trung triển khai thực hiện khối lượng công việc rất lớn, sẽ tham gia các phong trào thi đua tích cực hơn một cách thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt từ thành phố đến các địa phương, đơn vị. Theo đó, đề nghị các đơn vị thành viên Cụm thi đua số 16, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và đặc điểm tình hình của đơn vị để chủ động xây dựng các chuyên đề thi đua gắn với kế hoạch chung của thành phố.

Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Trần Thị Thu Hà lưu ý, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng cần bám sát các kế hoạch chung của thành phố, để tham mưu lãnh đạo đơn vị tổ chức, triển khai, thực hiện các phong trào thi đua cho phù hợp. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng các tiêu chí chung của các Cụm, Khối thi đua theo hướng cụ thể hóa phù hợp với tính chất đặc thù của Cụm mình, làm cơ sở để bình xét cuối năm.

img_6121.jpg
Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Trần Thị Thu Hà tặng hoa chúc mừng Báo Kinh tế & đô thị - Đơn vị Cụm trưởng và Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội - Đơn vị Cụm phó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

Tiếp thu các ý kiến hướng dẫn, thảo luận, hội nghị đã thống nhất bình xét thi đua các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 16. Kết quả, Báo Kinh tế & Đô thị được đề xuất nhận Cờ Thi đua thành phố và Cờ Thi đua của Chính phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội nhận Cờ Thi đua thành phố; các đơn vị còn lại được đề xuất nhận Bằng khen của thành phố.

img_6124(1).jpg
Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trần Thị Thu Hà tặng hoa chúc mừng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội là Cụm trưởng và Báo Hànộimới là Cụm phó Cụm Thi đua số 16 năm 2024.

Hội nghị đã bầu Đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 16. Theo đó, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội là Cụm trưởng; Báo Hànộimới là Cụm phó Cụm thi đua số 16 năm 2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cụm thi đua số 16 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.