Xây & Chống

Cơ sở chính trị quan trọng nhất

Bình Yên 05/02/2024 - 06:15

1. Trả lời báo chí về một số kết quả nổi bật trong năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Nổi bật là, phương thức lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị đã có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng.

Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng được nâng cao. Bảo đảm thực hiện đúng cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”.

Đây chính là cơ sở chính trị quan trọng để chúng ta vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng trong năm 2023 (có ít nhất 10 trong số 15 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra; tăng trưởng kinh tế đạt hơn 5%, là mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới; lần đầu GDP đạt mức 430 tỷ USD, đứng thứ ba trong ASEAN…).

Quả vậy, soi chiếu vào thực tiễn của Đảng bộ thành phố Hà Nội năm 2023 - năm mà chúng ta phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, Đảng bộ thành phố đã vận dụng hiệu quả bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc, gương mẫu, đi đầu, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Trung ương.

Sự “làm gương” của Đảng bộ thành phố Hà Nội thể hiện rõ trong việc tuân thủ nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương với quan điểm “dân là gốc”; tích cực tuyên truyền, vận động để có sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Chính vì vậy, những việc lớn, việc khó như triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội với khối lượng công việc rất lớn, thời gian yêu cầu khẩn trương, nhưng nhờ nhân dân ủng hộ mà công trình đã được khởi công đúng kế hoạch; giải phóng mặt bằng đến nay đạt hơn 96%, tổ chức được 32 mũi thi công...

Thành ủy Hà Nội là cấp ủy đầu tiên của cả nước ban hành Chỉ thị nhằm khắc phục tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm mà Trung ương đã chỉ rõ (đó là Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội); đưa ra khung nhận diện 25 biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ để cán bộ “tự soi”, “tự sửa”. Nhờ có Chỉ thị số 24-CT/TU mà trách nhiệm xử lý công việc được nâng lên rõ rệt; nhiều lĩnh vực khó như thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công đều tăng hơn các năm trước.

Sự sáng tạo trong triển khai các nghị quyết được thể hiện rõ trong việc bám sát thực tiễn, linh hoạt điều chỉnh. Đơn cử như, trước ảnh hưởng của tình hình thế giới, nhiều lĩnh vực mũi nhọn khó có thể duy trì được tốc độ tăng trưởng, Hà Nội đã chuyển hướng tập trung khơi thông nguồn lực từ văn hóa. Hơn 1.000 công trình, dự án được hoàn thành trong thời gian qua đã tạo sức bật mới cho du lịch, dịch vụ Thủ đô.

Sự chủ động, sáng tạo cũng đã giúp Hà Nội lần đầu tiên đạt số thu ngân sách 410.000 tỷ đồng, chiếm 23% số thu của cả nước; trong đó 94% là thu nội địa, tương đương với 381.000 tỷ đồng, cao nhất cả nước. Riêng thu nội địa của Hà Nội đóng góp 26% thu nội địa của cả nước…

Có thể tự hào khẳng định, Hà Nội đã có những đóng góp quan trọng cho cả nước, xứng đáng với danh hiệu Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023.

2. Năm 2024 là năm tăng tốc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Tiền đề đạt được trong năm 2023 có ý nghĩa đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024, cũng như việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố: Chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua; kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)…

Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “năm 2024 phải tốt hơn năm 2023”, Hà Nội tập trung rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, nhất là các chỉ tiêu khó hoàn thành để đề ra giải pháp, kịch bản tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Cùng với đó, các cấp ủy khẩn trương tiến hành tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngay trong tháng 2-2024.

Đặc biệt, Đảng bộ thành phố tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là những địa bàn tiềm ẩn phức tạp; định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời; lan tỏa mạnh mẽ tinh thần quyết liệt, sâu sát từ thành phố tới cơ sở; tạo được động lực mới trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết việc mới, việc khó.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc nêu gương về đạo đức cách mạng trong Đảng, nhằm nâng cao hiệu quả phương thức lãnh đạo của Đảng. Theo Người, “đạo đức cách mạng của người đảng viên là bất kỳ khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng, làm gương mẫu cho quần chúng…”.

Vì vậy, cơ sở chính trị để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đối với Đảng bộ thành phố là tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, đặc biệt là tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nêu cao vai trò người đứng đầu; thực hiện hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Đây cũng sẽ là năm thực hành quyết liệt tinh thần cán bộ “7 dám”: Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung. Hiệu quả công việc sẽ là thước đo năng lực, trách nhiệm, sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; cũng là cơ sở chính trị quan trọng nhất để xem xét, lựa chọn cán bộ, đảng viên vào hàng ngũ cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cơ sở chính trị quan trọng nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.