Cải cách hành chính

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến: Tây Hồ tập trung chuyển đổi số, xây dựng quận thông minh

Hương Ly thực hiện 10/12/2023 - 07:09

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, cải cách hành chính sẽ tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quận trong thời gian tới.

Để thực hiện nhiệm vụ này, quận sẽ triển khai những việc làm cụ thể nhằm xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và quận thông minh.

tay-ho.jpg
Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến.

100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn

- Năm nay, công tác cải cách hành chính của quận Tây Hồ đạt được những kết quả nổi bật. Xin đồng chí chia sẻ về những nỗ lực mà quận Tây Hồ đã thực hiện?

- Ngay từ đầu năm, UBND quận Tây Hồ đã ban hành và triển khai Kế hoạch về cải cách hành chính nhà nước năm 2023. Đáng chú ý, quận đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội cho 100% cán bộ, công chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc quận.

UBND quận cũng đã triển khai kế hoạch về khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc quận Tây Hồ năm 2023, với tổng số 2.700 phiếu khảo sát tại bộ phận “một cửa” quận và UBND 8 phường. Kết quả, chỉ số SIPAS (Chỉ số về sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước) của quận Tây Hồ năm 2023 đạt 98,8%, tăng 5,72% so với năm 2022 là 93,08%... Đây là những kết quả quan trọng để hướng tới mục tiêu xây dựng quận Tây Hồ thông minh.

- Được biết, cùng với việc thực hiện 2 dịch vụ công liên thông, các mô hình “Ngày không giấy hẹn”, “Ngày giải quyết thủ tục hành chính không chờ”, “Ngày kiểu mẫu về cải cách thủ tục hành chính” cũng được quận Tây Hồ tích cực thực hiện với gần 20.000 hồ sơ cấp quận và cấp phường đã giải quyết. Đồng chí có thể nói rõ hơn về những kết quả này?

- UBND quận Tây Hồ xác định, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quận. Theo đó, quận đã cắt giảm thời gian giải quyết của 90/330 thủ tục hành chính (đạt 27%) thuộc thẩm quyền của UBND quận và 23% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND các phường. Hiện nay, UBND quận đang chỉ đạo UBND các phường tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, phấn đấu đạt 45%.

Các mô hình “Ngày không giấy hẹn”, “Ngày giải quyết thủ tục hành chính không chờ”, “Ngày kiểu mẫu về cải cách thủ tục hành chính” tiếp tục được quận triển khai thực hiện tại 100% UBND các phường. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tính đến ngày 31-10-2023 cho thấy, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước và đúng hạn, trong đó, có 4.214 hồ sơ cấp quận và 11.528 hồ sơ cấp phường.

Công tác rà soát, niêm yết công khai thủ tục hành chính cũng được thực hiện đúng quy định. Bộ phận “một cửa” quận và 100% bộ phận “một cửa” các phường đã hoàn thành xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu. Đáng chú ý, quận Tây Hồ tiếp tục triển khai thực hiện 2 dịch vụ công liên thông, gồm: “Đăng ký khai sinh đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí” theo Đề án 06 thực hiện thí điểm tại thành phố Hà Nội.

tay-ho-1.jpg
Người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận “một cửa” UBND quận Tây Hồ. Ảnh: Nguyễn Quang

Tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân

- Cùng với việc cải cách thủ tục hành chính, quận Tây Hồ đã tích cực xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Đồng chí có thể chia sẻ thêm về những kết quả đã đạt được?

- Xác định phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính, Quận ủy Tây Hồ đã ban hành kế hoạch về chuyển đổi số, xây dựng quận Tây Hồ thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trọng tâm là phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Cùng với việc ban hành kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng quận Tây Hồ năm 2023, UBND quận đã phê duyệt Đề án Chuyển đổi số và xây dựng quận Tây Hồ thông minh giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Hiện UBND quận đã trình HĐND phê duyệt kinh phí đầu tư 3 dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đề án chuyển đổi số của quận Tây Hồ; Nâng cấp hạ tầng mạng tại UBND quận và 8 phường; Số hóa kết quả thủ tục hành chính quận Tây Hồ với tổng mức đầu tư hơn 22,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, quận đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ, siêu thị trên địa bàn quận và sắp tới sẽ triển khai thí điểm tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt tại phố Quảng Khánh, phường Quảng An.

Phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo trong công tác cải cách hành chính” trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2023 cũng được triển khai, phổ biến đến các cơ quan, đơn vị. Theo đó, có 19 mô hình, giải pháp được đăng ký và một số mô hình đã, đang triển khai hiệu quả, như: 10 điểm Dịch vụ công trực tuyến; khai báo lưu trú qua phần mềm ASM tại các cơ sở kinh doanh lưu trú, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn quận; trả kết quả tại nhà đối với hồ sơ đăng ký khai tử trên địa bàn phường Nhật Tân; lớp học thông minh tại Trường Tiểu học Chu Văn An; “4 tại chỗ” thực hiện thủ tục hành chính tại phường Phú Thượng; tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho người có công và người khuyết tật trên địa bàn phường Yên Phụ; ứng dụng QR-code trong tra cứu thủ tục hành chính, hướng dẫn công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận “một cửa” quận, UBND phường Tứ Liên, UBND phường Bưởi và UBND phường Xuân La...

- Hướng tới mục tiêu xây dựng quận Tây Hồ thông minh, thời gian tới, quận sẽ triển khai những giải pháp cụ thể nào để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, thưa đồng chí?

- Xác định cải cách hành chính tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong thời gian tới, quận sẽ triển khai những việc làm cụ thể, như: Chấm điểm, xác định chỉ số cải cách hành chính các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND các phường thuộc quận năm 2023; công bố công khai Chỉ số SIPAS của các phường năm 2023; triển khai tự chấm điểm chỉ số cải cách hành chính quận năm 2023.

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, quận Tây Hồ tiếp tục thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ, đúng quy định các thủ tục hành chính được ủy quyền tại bộ phận “một cửa” các phường. Quận cũng rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (đạt 45% thủ tục hành chính cấp phường) và thực hiện nghiêm túc việc tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân khi đến giao dịch. Bên cạnh đó, quận sẽ rà soát, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính); quy trình giải quyết công việc liên thông (ngoài thủ tục hành chính) của các cơ quan, đơn vị, UBND các phường.

Về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, quận sẽ tập trung hoàn thiện Đề án số hóa 100% dữ liệu hộ tịch, qua đó đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện cấp Chứng sinh điện tử, Chứng thực điện tử. Đồng thời, triển khai đồng bộ dữ liệu lao động, thương binh và xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện chi trả trợ cấp cho đối tượng chính sách bằng hình thức điện tử.

Đặc biệt, quận sẽ đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số của chủ tịch, phó chủ tịch UBND các phường trong giải quyết thủ tục hành chính liên thông và sử dụng chữ ký số trong truyền nhận văn bản điện tử giữa các đơn vị thuộc quận; hướng tới giải quyết hồ sơ công việc toàn trình trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của thành phố. Trong đó, quận sẽ triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ trợ cấp đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến: Tây Hồ tập trung chuyển đổi số, xây dựng quận thông minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.