Xã hội

Cách đánh tên đối với nhóm nhà, ngôi nhà trong khu nhà như thế nào?

baochinhphu.vn 15/05/2024 - 21:13

Tại dự thảo Thông tư quy định đánh số và gắn biển số nhà, Bộ Xây dựng đề xuất nguyên tắc đánh tên đối với nhóm nhà, ngôi nhà trong khu nhà; đánh số tầng nhà, cầu thang của nhà chung cư.

Đánh tên nhóm nhà

Cách đánh tên đối với nhóm nhà, ngôi nhà trong khu nhà như thế nào?- Ảnh 1.

Dự thảo nêu rõ, trong một khu có nhiều nhà tạo thành các nhóm nhà mà các lối đi giữa các nhóm nhà không được đặt tên (đường, phố, ngõ, ngách) thì việc đánh tên nhóm nhà được thực hiện theo quy định sau:

Việc đánh tên nhóm nhà áp dụng chữ cái in hoa của tiếng Việt (A, B, C…) sắp xếp theo thứ tự trong bảng chữ cái tiếng Việt với chiều theo nguyên tắc sắp xếp của các nhóm nhà trong khu vực đó.

Trường hợp khu nhà trong một biển số nhà có nhiều nhóm nhà thì chiều đánh tên nhóm nhà được bắt đầu từ nhóm nhà nằm gần lối vào khu nhà đi dần vào phía cuối khu nhà.

Trường hợp các nhóm nhà nằm 2 bên trục đường giao thông nội bộ thì chiều đánh tên nhóm nhà cũng xác định theo phương pháp này, các nhóm nhà nằm phía bên trái đường nội bộ đánh tên A, C, Đ, G, I.., các nhóm nhà phía bên phải đường nội bộ đánh tên B, D, E, H, K...

Trường hợp khu đô thị, khu nhà ở, khu công nghiệp, điểm dân cư nông thôn có nhiều trục đường giao thông nội bộ thì chiều đánh tên nhóm nhà được thực hiện theo hướng dẫn của Sở Xây dựng.

Đánh tên ngôi nhà trong một nhóm nhà

Tên ngôi nhà trong nhóm nhà được viết bằng tên ghép của tên nhóm nhà và số thứ tự của ngôi nhà trong nhóm nhà đó (ví dụ: A10, B15, C4...), tên nhóm nhà được xác định theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này.

Số thứ tự của ngôi nhà được dùng là các số tự nhiên (1, 2, 3..., n). Chiều đánh số thứ tự của ngôi nhà trong mỗi nhóm nhà được xác định theo nguyên tắc sắp xếp các ngôi nhà trong nhóm nhà đó.

Đánh số tầng nhà, số cầu thang, số tầng hầm của nhà chung cư

Việc đánh số tầng nhà chung cư được thực hiện theo quy định sau đây:

Đánh số tầng nhà theo nguyên tắc lấy chiều từ tầng dưới lên tầng trên, bắt đầu từ tầng 1 của ngôi nhà (không tính tầng hầm). Dùng các số tự nhiên (1, 2, 3,.., n, với n là tổng số tầng của ngôi nhà) để đánh số tầng và được lấy từ số nhỏ đến số lớn. Có thể đặt tên tầng trệt thay cho tầng 1, khi đó các tầng tiếp theo từ dưới lên được đánh số là tầng 1, tầng 2,... tầng n-1.

Trường hợp nhà có tầng hầm thì đánh số tầng hầm theo nguyên tắc lấy chiều từ tầng hầm ở trên cùng xuống hầm phía dưới, bắt đầu từ tầng hầm gần nhất với tầng 1 hoặc tầng trệt của ngôi nhà. Dùng các số tự nhiên (1, 2, 3,..., n với n là tổng số tầng hầm của ngôi nhà) để đánh số tầng hầm, lấy từ số nhỏ đến số lớn. Để phân biệt với tầng nhà thì viết thêm ký hiệu N vào trước số tầng hầm (ví dụ: N1, N2, N3...).

Việc đánh số cầu thang nhà chung cư (từ 2 cầu thang sử dụng chung trở lên) được thực hiện theo nguyên tắc lấy chiều từ lối đi chính vào nhà, cầu thang đầu tiên đánh số 1, những cầu thang tiếp theo được đánh số 2, 3,...n.

Dự thảo đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cách đánh tên đối với nhóm nhà, ngôi nhà trong khu nhà như thế nào?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.