Lương - Bảo hiểm

5 trường hợp được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Hà Hiền 17/03/2024 - 16:34

Hiện nay, chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) chủ yếu được thanh toán khi bệnh nhân hoàn thành đợt khám, điều trị tại các cơ sở y tế. Tuy nhiên, hiện có 5 trường hợp được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH).

BHXH thành phố Hà Nội cho biết, theo Điều 31 của Luật BHYT và Điều 4 Thông tư 09/2019/TT-BYT, ngày 10 tháng 06 năm 2019 của Bộ Y tế “Hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT ban đầu, chuyển tuyến thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám, chữa bệnh BHYT”, hiện có 5 trường hợp sau được thanh toán trực tiếp.

tham-tang-qua-benh-nhan-bhyt-tai-bv-nhiet-doi.jpg
Một số trường hợp được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại cơ quan BHXH (ảnh minh họa).

1. Khám chữa, bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh không ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT.

2. Khám, chữa bệnh không trình đủ thủ tục quy định tại Điều 28 Luật BHYT. Thủ tục theo điều 28 bao gồm:

- Người tham gia BHYT khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh. Trường hợp thẻ chưa có ảnh, thì phải xuất trình thẻ BHYT cùng với giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ BHYT.

- Trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT được khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ BHYT cùng với giấy tờ chứng minh nhân thân trước khi ra viện.

- Trường hợp chuyển tuyến điều trị, người tham gia BHYT phải có hồ sơ chuyển viện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia BHYT phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến) nhưng chưa được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.

4. Trường hợp dữ liệu thẻ BHYT không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác về thông tin thẻ BHYT.

5. Trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ BHYT trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại.

Cơ quan BHXH nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp chịu trách nhiệm thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho các trường hợp nêu trên theo mức hưởng trong phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT.

BHXH thành phố Hà Nội lưu ý, hiện có một số trường hợp bệnh nhân xuất trình thẻ BHYT muộn so với quy định, nên không được thanh toán BHYT khi ra viện. Trường hợp này không thuộc đối tượng được chi trả trực tiếp tại cơ quan BHXH.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
5 trường hợp được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.