Cải cách hành chính

Xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Theo TTXVN 25/04/2024 - 06:18

Ngày 24-4, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Quản lý biên chế đã chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo (phiên họp thứ 3).

imgchinhsachcuocsong.vnanet.vn-mediaupload-org-2024-04-24-_123158-vna_potal_hoi_nghi_lan_thu_3_ban_chi_dao_trung_uong_ve_quan_ly_bien_che_stand.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo đã nghe báo cáo kết quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị từ tháng 1-2022 đến nay; tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế, bất cập; đồng thời xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý biên chế đến năm 2026.

Theo đó, trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổng kết việc quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành các văn bản về quản lý biên chế và các quyết định về biên chế giai đoạn 2022-2026 trong hệ thống chính trị; đồng thời, tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt các kết luận, quyết định của Bộ Chính trị đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương.

Các cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế đã tập trung chỉ đạo cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị về quản lý biên chế; thực hiện việc giao biên chế giai đoạn 2022-2026 cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương theo thẩm quyền, bảo đảm yêu cầu... Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chỉ đạo tổ chức quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị về quản lý biên chế đến cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế hằng năm và giai đoạn 2022-2026; xác định cụ thể lộ trình, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tinh giản biên chế đến hết năm 2026; rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và danh mục vị trí việc làm.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị và các tổ chức trực tiếp sử dụng biên chế đã chủ động trong thực hiện tinh giản biên chế gắn với rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm; sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sử dụng hiệu quả biên chế được giao. Đến ngày 31-12-2023, toàn hệ thống chính trị đã ban hành 2.526 danh mục vị trí việc làm.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương, quy định của Bộ Chính trị, nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế đến năm 2026, Ban Chỉ đạo thống nhất yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả biên chế được giao; chủ động phương án, lộ trình tinh giản biên chế, bảo đảm đến hết năm 2026, số biên chế của hệ thống chính trị tối đa bằng số Bộ Chính trị giao. Các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành xây dựng vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, làm cơ sở để giao biên chế giai đoạn tiếp theo; tham mưu Bộ Chính trị sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong quy định, quyết định về giao, quản lý biên chế để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, các đơn vị, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu rà soát, cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các văn bản pháp luật đồng bộ với chủ trương của Đảng; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.