Tài chính

Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Cơ quan quản lý bảo hiểm ASEAN 26 và AIC 49

Hương Thủy 01/12/2023 - 10:12

Hội nghị Cơ quan quản lý bảo hiểm ASEAN lần thứ 26 (AIRM 26) và Hội nghị Hội đồng bảo hiểm ASEAN lần thứ 49 (AIC 49) diễn ra từ ngày 5-12 đến 8-12-2023 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Theo Bộ Tài chính, hội nghị AIRM 26 và AIC 49 dự kiến có khoảng 150 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý và doanh nghiệp bảo hiểm của 10 nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và Học viện Bảo hiểm AITRI tham dự.

Nằm trong chuỗi các cuộc họp của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMM) và Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFMGM), tiến trình hợp tác bảo hiểm ASEAN bao gồm các hoạt động, sự kiện liên quan của các cơ quan quản lý bảo hiểm ASEAN và các doanh nghiệp bảo hiểm trong khối. Trong đó, hội nghị AIRM và AIC là hai hoạt động trung tâm của hoạt động hợp tác bảo hiểm, được hỗ trợ bởi hoạt động của các nhóm kỹ thuật, nhóm công tác, chương trình có liên quan.

Tại hội nghị AIRM 26, Ban Thư ký ASEAN và đại diện các ủy ban chuyên trách ASEAN sẽ cập nhật và trình bày các báo cáo tóm tắt về kết quả và các kết luận, chỉ đạo tại hội nghị AFMM và hội nghị AFMGM để cơ quan quản lý bảo hiểm các nước thực hiện, gồm: Chương trình tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai ASEAN (ADRFI); hoạt động của Hội đồng phân loại bền vững ASEAN (ATB) trong Chương trình nghị sự về phát triển bền vững; Kế hoạch triển khai khung kinh tế tuần hoàn cho Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).

Các cơ quan quản lý của 10 nước thành viên ASEAN sẽ trao đổi, cập nhật thông tin về hợp tác bảo hiểm ASEAN, gồm: Báo cáo kết quả tự đánh giá mức độ tuân thủ của các thành viên đối với bộ nguyên tắc cơ bản về bảo hiểm của Hiệp hội cơ quan quản lý bảo hiểm quốc tế (IAIS); báo cáo giám sát bảo hiểm ASEAN (AISR) 2023; hoạt động nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm ASEAN…

Tại hội nghị AIC 49, đại diện AIC sẽ trình bày kết quả hoạt động như: Kết quả cuộc họp nhóm công tác của Ủy ban giáo dục bảo hiểm ASEAN (AIEC), cuộc họp nhóm công tác Hội đồng các cơ quan quốc gia ASEAN về việc thực hiện Nghị định thư số 5 (COB)…

Trên cơ sở các nội dung của hội nghị, tại phiên họp toàn thể, Chủ tịch AIRM và Chủ tịch AIC thông báo kết quả của hội nghị AIRM 26 và hội nghị AIC 49. Cơ quan quản lý bảo hiểm và các doanh nghiệp bảo hiểm cùng nhau trao đổi để định hướng phát triển ngành bảo hiểm mỗi nước và khu vực ASEAN.

Hội nghị AIRM là hội nghị thường niên của cơ quan quản lý bảo hiểm các nước ASEAN. Hằng năm, hội nghị được cơ quan quản lý bảo hiểm các nước thành viên lần lượt đăng cai tổ chức luân phiên theo thứ tự bảng chữ cái tên nước và do người đứng đầu cơ quan quản lý bảo hiểm nước chủ nhà làm chủ tịch chủ trì.

Hội nghị AIC là hội nghị của khối doanh nghiệp bảo hiểm, hiệp hội bảo hiểm, được tiến hành song song với hội nghị AIRM của cơ quan quản lý và do hiệp hội bảo hiểm của nước chủ nhà chủ trì.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Cơ quan quản lý bảo hiểm ASEAN 26 và AIC 49

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.