Đô thị

Tuyệt đại đa số cử tri đồng ý thành lập phường mới Trúc Bạch

Mai Hữu 01/04/2024 18:30

Chiều 1-4, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, qua lấy ý kiến, đại bộ phận cử tri đã đồng ý sáp nhập phường Trúc Bạch và phường Nguyễn Trung Trực, lấy tên “Trúc Bạch” để đặt đơn vị hành chính mới.

layykien.jpg
Lấy ý kiến cử tri phường Trúc Bạch.

Việc lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập phường Nguyễn Trung Trực và phường Trúc Bạch thành đơn vị hành chính mới diễn ra từ ngày 28-3 đến 1-4-2024. Đối tượng lấy ý kiến là cử tri ở đơn vị hành chính phường chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc sắp xếp đơn vị hành chính, đó là cử tri phường Trúc Bạch và phường Nguyễn Trung Trực.

Việc lấy ý kiến cử tri được tổ chức theo tổ dân phố; qua hình thức phát phiếu lấy ý kiến cử tri theo hộ gia đình.

Theo UBND quận Ba Đình, tại phường Trúc Bạch, đã có 4.827 cử tri tại 1.896 hộ gia đình tham gia cho ý kiến (100% cử tri phường), trong đó, gần 100% cử tri đồng ý sáp nhập phường, 100% cử tri đồng ý tên đơn vị hành chính mới là phường Trúc Bạch.

Qua lấy ý kiến tại phường Nguyễn Trung Trực, đã có 3.851 cử tri tại 1.821 hộ gia đình tham gia (100% cử tri phường), trong đó, hơn 98% cử tri đồng ý sáp nhập phường, gần 98% cử tri đồng ý tên đơn vị hành chính mới.

bando.jpg
Bản đồ địa giới hành chính phường Trúc Bạch, phường Nguyễn Trung Trực và 12 phường khác của quận Ba Đình hiện tại.

Sau khi có kết quả lấy ý kiến cử tri, UBND quận sẽ báo cáo Quận ủy, Thường trực HĐND quận quyết định triệu tập kỳ họp HĐND (chuyên đề) để tiến hành thảo luận, biểu quyết về việc tán thành nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của quận Ba Đình nhằm hoàn thiện Nghị quyết và trích biên bản kỳ họp HĐND quận kèm theo tờ trình của UBND quận gửi đến UBND thành phố Hà Nội.

Thời gian họp HĐND quận xong trước ngày 10-4-2024. Sau khi HĐND quận thông qua Nghị quyết, trước ngày 15-4-2024, UBND quận tổng hợp hồ sơ trình UBND thành phố tổng hợp báo cáo, trình HĐND thành phố.

Khi thực hiện sáp nhập 2 phường Trúc Bạch và phường Nguyễn Trung Trực, đơn vị hành chính mới có diện tích tự nhiên đạt 12,13% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số đạt khoảng 111,88% so với tiêu chuẩn. Nơi đặt trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới dự kiến là Trụ sở Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trúc Bạch hiện tại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyệt đại đa số cử tri đồng ý thành lập phường mới Trúc Bạch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.