Cải cách hành chính

Hà Nội: Sắp xếp đơn vị hành chính không gây xáo trộn đời sống nhân dân

Thúy Nga 12/09/2023 - 20:53

Ngày 12-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 116-HD/BTGTU về tuyên truyền thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

sap-xep.jpg
Ảnh minh họa: Thành Đạt/TTXVN

Hướng dẫn nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động ở các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị về quan điểm chỉ đạo của Trung ương và chủ trương, giải pháp của thành phố trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Huy động sự vào cuộc đồng bộ, chủ động, tích cực, sáng tạo, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tham gia công tác thông tin, tuyên truyền triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, chủ trương và các giải pháp của thành phố nhằm thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025.

Về quan điểm chung, tuyên truyền thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính nhằm tổ chức hợp lý các đơn vị hành chính, đúng với tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Chính phủ, phù hợp với thực tiễn, khả năng quản lý của chính quyền cơ sở.

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và kế hoạch của UBND thành phố nhằm thống nhất về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và chính quyền địa phương các cấp; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và dư luận xã hội trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ với cách làm phù hợp, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả; có sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy Đảng; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, không gây xáo trộn trong đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Việc sắp xếp phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và hồ sơ theo quy định của pháp luật, gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Quá trình thực hiện việc sắp xếp phải đồng thời giải quyết chế độ, chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức, người lao động và có lộ trình bố trí, sắp xếp để bảo đảm đúng số lượng quy định.

Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Sắp xếp đơn vị hành chính không gây xáo trộn đời sống nhân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.