Thông báo

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁINVITATION FOR QUOTATION

Tiến Khoa 13/06/2024 20:00

Gói thầu: Nhập khẩu than đợt 11 năm 2024 (gói 1) (NK11.1/2024). Package: Import of coal for the eleventh time in 2024 (package 1) (NK11.1/2024).

Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin thông báo mời các nhà thầu trong Danh sách ngắn báo giá cho gói thầu như sau:

Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company invites Shortlisted Bidders to submit quotation for the Package detailed as follows:

1. Bên mời thầu: Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin (TMB).

1. Procuring Entity: Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company.

Địa chỉ: Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Address: No.5, Phan Dinh Giot Street, Phuong Liet Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam.

2. Tên gói thầu: Nhập khẩu than đợt 11 năm 2024 (gói 1) (NK11.1/2024).

2. Package: Import of coal for the eleventh time in 2024 (package 1) (NK11.1/2024).

3. Thời gian phát hành Bản Yêu cầu báo giá: Từ ngày 13-6-2024 đến 14h00 ngày 24-6-2024 (giờ Hà Nội).

3. Request for Quotation (RFQ) issuing time: From 13th June 2024 to 14:00, 24th June 2024 (Hanoi time).

4. Thời gian và địa điểm nộp Báo giá: Trước 14h00 ngày 24-6-2024 tại Văn phòng TMB.

4. Time and place for submitting Quotation: Before 14:00, 24th June 2024 at Procuring Entity’s office.

5. Thời gian và địa điểm mở Báo giá: 14h10 ngày 24-6-2024 tại Văn phòng TMB.

5. Time and place for opening Quotation: 14:10, 24th June 2024 at Procuring Entity’s office.

6. Thông tin chi tiết về nội dung Bản Yêu cầu báo giá đề nghị các nhà thầu kiểm tra email hoặc xem tại website: thanmienbac.vn hoặc liên hệ với Bên mời thầu theo số điện thoại: (+84) 24 3664 1010; Email: business@northerncoal.vn.

6. For detailed information about the content of RFQ, please check your email or visit the website: thanmienbac.vn or contact the Procuring Entity via phone number: (+84) 24 3664 1010 or Email address: business@northerncoal.vn.

Trân trọng/Regards!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ INVITATION FOR QUOTATION

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.