Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung nâng cao năng lực của nhân viên y tế trường học

Minh Khang| 07/10/2022 06:51

(HNM) - Năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, các sở giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với sở y tế tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch và chỉ đạo thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ y tế trường học, các sở giáo dục và đào tạo cần quan tâm, phối hợp chặt chẽ với sở y tế kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên y tế trường học. Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục chỉ đạo, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên về công tác y tế trường học; phòng, chống dịch bệnh; các bệnh không lây nhiễm cho nhân viên y tế trường học để nâng cao năng lực đội ngũ này, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn cho học sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung nâng cao năng lực của nhân viên y tế trường học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.