Giới trẻ

Tạo điều kiện để Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp tổ chức thành công đại hội

Thúy Nga 22/11/2023 - 17:16

UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 3946/UBND-NC, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2024-2029.

thanh-nien.jpg
Quang cảnh phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII. Ảnh: Nguyệt Ánh

Căn cứ chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy về công tác thanh niên... Quan tâm tạo điều kiện để các cấp Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam của thành phố phát triển hội viên, mở rộng Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có liên quan giúp đỡ, tạo điều kiện, bố trí nguồn kinh phí để Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp thành phố tổ chức thành công đại hội, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác tổ chức đại hội.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch chuẩn bị tốt nội dung đại hội. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình các tầng lớp thanh niên và phong trào thanh niên tại địa phương nhiệm kỳ qua; khẳng định những kết quả đạt được; chỉ rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới trên cơ sở dự báo sát, đúng tình hình, bám sát các chủ trương, chính sách về công tác thanh niên, nhất là Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác thanh niên; quan tâm chú trọng đối tượng thanh niên đặc thù, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tham gia các hoạt động tạo sự chuyển biến mới trong việc mở rộng Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đáp ứng nhu cầu và phát huy thanh niên.

Việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phải phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật, vai trò nòng cốt của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và yêu cầu, nhiệm vụ của công tác Hội, phong trào thanh niên thời kỳ mới đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, thanh niên.

Về công tác nhân sự của Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp thành phố bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước, Luật Thanh niên năm 2020, Điều lệ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; xây dựng Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp thành phố bảo đảm cơ cấu, số lượng hợp lý, chú trọng tính liên hiệp, tính đại diện, tiêu biểu cho khối đoàn kết các tầng lớp thanh niên; bảo đảm vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong Ủy ban Hội.

Việc giới thiệu cán bộ Đoàn chủ chốt để hiệp thương giữ vị trí lãnh đạo trong Thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam mỗi cấp bảo đảm dân chủ, đúng nguyên tắc; chú trọng phát hiện, giới thiệu người có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm cao đối với tổ chức Hội...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạo điều kiện để Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp tổ chức thành công đại hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.