Dân hỏi - chính quyền trả lời

Sớm triển khai để Luật Đất đai 2024 đi vào cuộc sống

Bạch Thanh 06/03/2024 21:29

Thủ tướng phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo 16 văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng.

Chiều 6-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh chủ trì hội nghị trực tiếp và trực tuyến triển khai thi hành Luật Đất đai (sửa đổi) 2024 - gọi tắt là Luật Đất đai 2024 - tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tham dự...

Nhiều quy định mới được bổ sung

Luật Đất đai 2024 gồm 16 chương, 260 điều, có những điểm mới bám sát Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương về "tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".

Luật Đất đai 2024 với nhiều nội dung mang tính đột phá, quan trọng góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; tài chính đất đai, giá đất; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong quản lý, sử dụng đất đai…

small_20240306-bo-truong-chu-tri-trien-khai-luat-dat-dai-4.jpeg
Quang cảnh hội nghị.

Trong đó, tại Chương III về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất (gồm 23 điều, từ Điều 26 đến Điều 48) đã hoàn thiện quyền của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, theo hướng đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam thì có đầy đủ quyền liên quan đến đất đai như công dân Việt Nam ở trong nước (cá nhân trong nước).

Đặc biệt, bổ sung quyền lựa chọn hình thức trả tiền cho thuê đất, theo đó, người sử dụng đất đang được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm nhưng thuộc trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật này, được lựa chọn chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho thời gian thuê đất còn lại.

Trường hợp đang được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê được lựa chọn chuyển sang thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm.

Bổ sung quy định tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất để thực hiện dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại chung cư hoặc để thực hiện dự án đầu tư có mục đích kinh doanh mà được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có quyền và nghĩa vụ như trường hợp không được miễn hoặc không được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; trường hợp chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã được miễn, giảm tại thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất...

small_20240306-bo-truong-chu-tri-trien-khai-luat-dat-dai-1.jpeg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đặc biệt, ngày 5-3-2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 222/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024 trong đó Thủ tướng phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo 16 văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng theo trình tự, thủ tục quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ ban hành, ban hành theo thẩm quyền trong tháng 5-2024.

Tại hội nghị, đại diện UBND nhiều tỉnh, thành phố đánh giá Luật Đất đai 2024 đã bám sát tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, giải quyết được những vướng mắc, tồn tại khi thi hành Luật Đất đai 2013.

Các cấp, ngành sớm triển khai để Luật Đất đai 2024 đi vào cuộc sống

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết, việc Quốc hội khóa XV thông qua Luật Đất đai 2024 vừa qua có ý nghĩa chính trị to lớn, thể hiện quyết tâm, thống nhất về quan điểm, định hướng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ trong việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TW.

small_20240306-bo-truong-chu-tri-trien-khai-luat-dat-dai-2.jpeg
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh kết luận hội nghị.

Đây cũng là thành quả của quá trình phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học, từ sớm, từ xa, với nỗ lực và quyết tâm rất cao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan; huy động mọi nguồn lực với tinh thần thực sự cầu thị, lắng nghe, dân chủ; tranh thủ tối đa trí tuệ, đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân cả nước.

Theo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, Quyết định 222/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã giao đầy đủ nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương. Để triển khai thi hành Luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng trình Chính phủ 6 nghị định, ban hành theo thẩm quyền 4 thông tư. Hiện nay, Bộ khẩn trương xây dựng các dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành và lấy ý kiến các địa phương để hoàn thiện.

Bộ trưởng đề nghị các địa phương khẩn trương thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định 222 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là việc chỉ đạo rà soát và ban hành theo thẩm quyền các quy định của UBND, HĐND được giao trong Luật Đất đai 2024.

Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ xây dựng bảng giá đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không giấy tờ; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai; rà soát đất nông lâm trường… để khi Luật có hiệu lực bảo đảm sự đồng bộ, giải quyết tồn tại, vướng mắc.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, hiện nay, các địa phương rất mong chờ Luật Đất đai 2024 có hiệu lực sớm và tin tưởng rằng, khi có hiệu lực, Luật sẽ quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, gắn với giải quyết vướng mắc, tồn tại thực tế.

Người đứng đầu Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị các địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể, các hội đẩy mạnh tuyên truyền những điểm mới của Luật Đất đai 2024 để Luật đi vào cuộc sống.

Hà Nội ráo riết vào cuộc

Ngay sau khi Luật Đất đai 2024 được thông qua, lãnh đạo thành phố Hà Nội chỉ đạo triển khai thi hành Luật trên địa bàn.

Cụ thể, UBND thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 990/VP-TNMT ngày 23-1-2024 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; UBND các quận, huyện, thị xã nghiên cứu, cập nhật, tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động nghiên cứu, xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024 trên địa bàn thành phố, gồm các nội dung: Mục đích yêu cầu; xây dựng các văn bản quy định chi tiết Luật đất đai thuộc thẩm quyền của UBND thành phố; phân công đơn vị thực hiện; tiến độ thời gian thực hiện, tổ chức tuyên truyền…

Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp ý kiến các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tham gia góp ý vào dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Tính đến ngày 6-3, đã có 8 sở, ngành và 10 UBND cấp huyện có văn bản tham gia ý kiến góp ý dự thảo. Dự kiến trong tháng 3-2024, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành văn bản tham mưu UBND thành phố góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sớm triển khai để Luật Đất đai 2024 đi vào cuộc sống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.