Theo dõi Báo Hànộimới trên

Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Dạ Khánh| 02/10/2022 07:53

(HNM) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022, với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Các hoạt động hưởng ứng gồm phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.

Tại bộ phận "một cửa", từ ngày 10-10, Bộ Xây dựng sẽ cử cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin hướng dẫn trực tiếp người dân và doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị tham gia giải quyết thủ tục hành chính thuộc Bộ đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.