Lương - Bảo hiểm

Sẵn sàng thực hiện những quy định mới về bảo hiểm y tế

Phú Cường 31/10/2023 - 16:34

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, ngành đã chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng thực hiện những quy định mới liên quan đến bảo hiểm y tế (BHYT).

Cụ thể, theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP, ngày 19-10-2023 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế” (Nghị định số 75), thì từ ngày 3-12-2023, chính sách BHYT có nhiều điểm mới.

bhyt....jpg
Những quy định mới về BHYT mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Về đối tượng tham gia, BHXH Việt Nam cho biết, quy định mới bổ sung 2 nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT. Nhóm thứ nhất là người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ theo quy định. Nhóm thứ hai là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định (không phải nhóm đang được hỗ trợ 100% mức đóng), thì được hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng.

Về chi phí khám, chữa bệnh BHYT, quy định mới bổ sung 3 nhóm được Quỹ BHYT chi trả 100% trong phạm vi quyền lợi được hưởng, gồm: Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc; người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình; người dân đang thường trú tại các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng. Riêng nhóm “Người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình” được nâng mức hưởng khám, chữa bệnh BHYT từ 80% lên 95%...

Đáng chú ý, BHXH Việt Nam quán triệt rất rõ nội dung bãi bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Theo quy định mới, nguyên tắc thanh toán BHYT căn cứ vào giá dịch vụ (chi phí dịch vụ khám bệnh, chi phí dịch vụ ngày giường bệnh và chi phí dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm đã sử dụng cho người bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng…). Sau đó, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT nhận được thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh và mức giá theo quy định hiện hành.

Cùng với việc nêu rõ những điểm mới liên quan đến việc thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam còn tập trung hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin nhằm đáp ứng việc tiếp nhận, giám định, phản hồi kịp thời cho cơ sở khám, chữa bệnh về dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT. Trên cơ sở đó, ngành BHXH chủ động rà soát, phát hiện, gửi thông tin cảnh báo sớm cho cơ sở khám, chữa bệnh BHYT về những chi phí tăng cao so với mức chi phí bình quân của cơ sở khám, chữa bệnh cùng hạng, cùng tuyến, cùng chuyên khoa...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẵn sàng thực hiện những quy định mới về bảo hiểm y tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.